Fiskalizacija i problemi koji će se pojavljivati pri uspostavi Internet veze s Poreznom upravom

Nov 22, 2012 at 10:44 AM

Što napraviti ukoliko obveznik nema vezu prema Internetu i kako kontrolirati i/ili ograničiti promet prema Internetu: http://blog.fiskalizacija-dev.com.hr/post/2012/11/22/Fiskalizacija-i-problemi-koji-ce-se-pojavljivati-pri-uspostavi-Internet-veze-s-Poreznom-upravom.aspx

Nov 22, 2012 at 10:55 AM

Fino sročeno.

Nov 22, 2012 at 10:55 AM

Fino sročeno.

Nov 22, 2012 at 10:57 AM
Edited Nov 22, 2012 at 10:58 AM

[OffTopic : Našao sam BUG na codeplexu. Zamisli da se ovako dodaju računi, ili bankovne transakcije!? :)) ]


Nov 22, 2012 at 11:00 AM

@mladenbabic, thnx za blog :)    Kakav BUG?

Nov 22, 2012 at 11:04 AM

BUG; Submitao sam post jednom, a codeplex je napravio dva INSERTa :). Vidiš gore.

Nov 22, 2012 at 11:05 AM

A, OK, to.... ja već pretrnuo da imamo neki kritičan bug u FiskalizacijaDEV.dll   :)

Nov 22, 2012 at 11:18 AM

Ma neee. Vidis da je zatišje. To bi se odmah čulo.
A zatišje znači samo jedno - svi su savladali "Engine" i sada su na "implementaciji integracije"  :)