Zaštita ...

Nov 19, 2012 at 3:35 PM
Edited Nov 19, 2012 at 3:35 PM

Moja aplikacija je "zavezana" za BIOS i disk, ona rukuje enkriptiranom lozinkom certifikata, za čiju se dekripciju  koristi dinamička "passphrase", znači koja je ovisna o nekoliko elemenata, pa i o nekim elementima računala ...

ali ...

što ako netko ukrade cijelo računalo s programom, i preko noći nalupa milijun kuna prometa? 

Ako odjavimo poslovni prostor, mogu li se i dalje računi fiskalizirati?

Koji je postupak u tom slučaju?
Policija + zapisnik, PU formular ... što li?