ZKI i Delphi 2010

Nov 19, 2012 at 1:23 PM

Ima li tko rješenje za dobar izračun ZKI-a?

Nov 20, 2012 at 8:57 AM

Evo odgovora iz APIS-a tako da nema frke

<tt>Poštovani,</tt>

<tt> </tt>
<tt>Ako je zaštitni kod ispravno implementiran sukladno danom algoritmu jedino korisnik sa svojim certifikatom može ponovo kreirati isti zaštitni kod za iste ulazne parametre.</tt>


<tt>Ne postoji referentni rezultat tj. zaštitni kod prema kojem bi se mogao usporediti vaš rezultat.</tt>


<tt>Najvažnije je da vaša implementacija daje ispravno oblikovan rezultat  (32-znamenkasti broj zapisan u heksadecimalnom formatu, brojevi i mala slova: 0-9, a-f) i da se za iste ulazne parametre i upotrijebljen certifikat generira isti zaštitni kod. </tt>


Lijep pozdrav,


Fiskalizacija Help

Nov 20, 2012 at 9:52 AM
Edited Nov 20, 2012 at 9:54 AM

Zaboravili su ako korisnik kupi novi program, koji zaštitni kood generira na "malo drugačiji način", a porezna zatraži podatke od nekog računa koji je generiran na prethodnom programu, i koji račun na sebi ima već isprintan zaštitni kood, novi program će, s istim certifikatom, kreirati drugačiji zaštitni kood.

Dakle, referenca postoji, a ona je "ISPRAVNO (po definiranim pravilima) generiranje zaštitnoga kooda" !

Pitanje: Tko je kriv?

Nov 20, 2012 at 11:24 AM

Slažem se.

Ispravni ZKI bi trebao biti jednak bez obzira na alat koji ga generira.

Ja sam ustanovio da ZKI koji daje ova aplikacija nije jednak ZKI koji izračunam korištnjem CryptoNite komponente za Clarion.

Imam informaciju da FiskSDK od mitClustrer-a daje također drugačiji ZKI i to svaki put drugačiji.

Jedno od pitanja koje me mući je na šta točno ide izračunavanje hash-a? U uputama piše na tekst koji je kriptiran privatnim ključem. Sadrži li taj tekst i public ključ u sebi? U kojem obliku je tekst kriptiran (hex,normal,Base64)?

 

Nov 20, 2012 at 11:32 AM
Edited Nov 20, 2012 at 11:33 AM
ZeljkoManjkas wrote:

/cut

Imam informaciju da FiskSDK od mitClustrer-a daje također drugačiji ZKI i to svaki put drugačiji.

/cut

Vjerojatno se radi greška da se u string za izračun kooda "kompajlira" trenutno vrijeme, umjesto vremena računa.