Kućni broj ne može biti bb

Nov 17, 2012 at 11:12 PM

Samo obavijest da kućni broj kod poslovnog prostora ne može biti bb. Možda nekome skrati muke. Meni oči ispale od gledanja xml-a.  

Nov 30, 2012 at 2:34 PM
Edited Nov 30, 2012 at 2:34 PM

A čini se da ne može biti ni prazan, već se baš mora izostaviti XML element <tns:KucniBroj>.