R1 računi

Nov 16, 2012 at 9:21 AM

Pozdrav,
Kakva je situacija sa R1 računima unutar kasa ? Da li su oni dozvoljeni ?
U našoj aplikaciji brojevi R1 računa imaju poseban brojćanik, pa se kasnije
prebacuju u robno knjigovodstvo, da li mogu nastaviti s ovakvim naćnom rada
?

Nov 16, 2012 at 9:55 AM
MatkoJ wrote:

Pozdrav,
Kakva je situacija sa R1 računima unutar kasa ? Da li su oni dozvoljeni ?
U našoj aplikaciji brojevi R1 računa imaju poseban brojćanik, pa se kasnije
prebacuju u robno knjigovodstvo, da li mogu nastaviti s ovakvim naćnom rada
?

A čuj,

to sa tim brojačima, slijedom računa i kaj sve ne, meni je isto tako u magli...

Svatko tumači na svoj način, ovi iz porezne na svoj..

Čini mi se da možes po tom svom načinu nastaviti, smo izmjeni kod slanja da je to npr naplatni uređaj 2, i on ima svoj brojač.

Ovo je moje tumačenje, koje ne mora biti ispravno.

Nov 16, 2012 at 9:58 AM

Mene to isto brine. Po sve mu sudeći obični i R1 računi moraju biti u sljedu. Znači

1. račun - gotovina - ovaj se šalje u fiskalizaciju

2. račun R1 - virman- ovaj se NE šalje u fiskalizaciju

3. račun gotovina .....- ovaj se šalje u fiskalizaciju

 

Mene još više zanima izgled samog broja računa tj. Brojracuna nod u XML datoteci.

Iz tehničke dokumentacije:

Broj računa - Propisati će se izgled broja računa kako se treba ispisivati na fizičkom računu u sljedećem obliku:
brojčana oznaka računa/oznaka poslovnogprostora/oznaka naplatnog uređaja
Primjer: 1234567890/POSL1/12
Podaci će se Poreznoj upravi dostavljati odvojeni u XML-u radi kasnije lakše manipulacije u izvještajima i analizama.

Brojčana oznaka računa - Može sadržavati samo znamenke 0-9. Nisu dozvoljene vodeće nule.Varchar(20)
Oznaka poslovnogprostora - Može sadržavati samo znamenke i slova 0-9, a-z, A-Z.Mora biti jedinstvena na razini OIB-a obveznika. Varchar(20)
Oznaka naplatnoguređaja - Može sadržavati samo znamenke 0-9. Nisudozvoljene vodeće nule.Mora biti jedinstvena na razini jednog poslovnog prostora obveznika. Varchar(20)

Meni obični računi sa blagajne imaju u sebi skladište(poslovni prostor) i blagajnu(naplatni uređaj)  jer mi je primarni ključ u tablici "dokument,broj" i to ne mislim mijenjati  u "dokument,broj,skladiste,blagajna", a ni dužina mi se ne povećava na 12 ili više jer se onda skraćuju ostale stavke u pregledima sa dokumentom i brojem

Računi izgledaju otprilike ovako:

0020100001 - znači 002 skladište, 01 blagajna, i 00001 broj (ukupna dužina 10 znakova)

Najvjerovatnije ću takav broj pamtiti, a na ispisu računa ću ispisivati bez vodećih nula i dodavati / poslovni prostor i / naplatni uređaj. Ne znam, nismo još odlučili 100 % kako ćemo.

Kod R1 računa sa blagajne (pošto ih ima puno manje od gotovinskih) imam drugačiji brojač, koji u sebi ima i godinu, npr.

1200201001 - 12 godina, 002 skladište, 01 blagajna, i 001 broj (ukupna dužina 10 znakova). Godina u broju mi je bitna jer dok prenosim broj u sljedeću godinu ne moram dodava ti nikakav prefix '12-' ili nešto slično, nego mi je broj isti kroz sve godine.

Uglavnom, čekamo još da se donese konačan zakon pa da vidimo da li će to promijeniti ili ne.

P.S. Sva tri polja su varchar(20), baš me zanima da li će netko korisititi pune dužine i imati 60 znakova za broj računa :)

Nov 16, 2012 at 1:17 PM

Ima tema na http://fiskalizacija.micro-process.hr/forum/index.php?topic=15.0

Uglavnom R1 računi ne mogu imati više poseban brojčanik, u protivnom bi po formatu PU slali iste brojeve računa sa različitim iznosima.

Za sada nitko u PU ne reagira na taj problem..