izgled xml-a za potpisivanje

Nov 14, 2012 at 3:50 PM

Potdrav,

koristio bih com komponentu za potpisivanje xml dokumenta.

potpisaniXml=o.PotpisiXmlDokument(xmlnepotp,"FISKAL 1")

Može li mi netko napisati ili poslati izgled xmlnepotp xml dokumenta kojeg šaljem na potpis.

Matko

Nov 14, 2012 at 4:46 PM
Edited Nov 14, 2012 at 4:47 PM

Matko, imaš na http://www.porezna-uprava.hr/fiskalizacija/fiskalizacija.asp PDF dokument "Tehnička specifikacija za korisnike 1.1." i tamo su ti primjeri XML dokumenata.