Mobilna prodaja

Nov 12, 2012 at 12:34 PM

Interesira me dali netko ima slučaj sa mobilnom prodajom?

Kako se definiraju oznake poslovnice ako djelatnici imaju PDA uređaje i izdaju račune na terenu a zadužuju robu u vozili na centralnom skladištu.

Kako se definira prijava poslovnice i radno vrijeme poslovnice i mobilne poslovnice ?

Na centralnom skladištu je moguće isto tako izdati račun.

Trenutno putnici rade račun koji ima oznaku 1..n/101/003 gdje je 101 oznaka skladišta a 003 oznaka djelatnika i svaki ima svoju oznaku, gdje je broj računa od 1 to n za svakog djelatnika vezano za oznaku djelatnika.

S obzirom da su djelatnici na terenu sa sobom imaju PDA uređaj i prijenosni printer dali se oznaka poslovnice tretira kao centralno skladište ili svaki djelatnik mora imati svoju oznaku poslovnice?

U tom slučaju računi bi trebali biti 1..n/101003/003 što rezultira da firma mora prijaviti toliko brojeva poslovnica koliko ima i trgovačkih putnika na terenu, što povlači i dnevno izvješće za svakog djelatnika posebno, a ne na nivou centralnog skladišta.

Imam nedoumicu oko radnog vremena jer se dešava da u nekim slučajevima djelatnik može ostati na terenu i dulje od prijavljenog radnog vremena i kada se u tom slučaju šalje dnevno izvješće, odnosno dali će kontrolirati radno vrijeme djelatnika putem izdanih računa s obzirom da se uz svaki račun šalje i OIB operatera-djelatnika, a to onda potpada pod evidenciju radnog vremena Zakona o radu i ako radi više od dozvoljenog idu kazne.

Napomena, firma djeluje kroz 5 skladišta u kojima radi n broj djelatnika na terenu.

 

 

 

 

Nov 12, 2012 at 2:55 PM
Edited Nov 12, 2012 at 2:57 PM

Imam ja.

Kod mene je jedan putnik > jedan "Naplatni uredjaj" > jedna "Oznaka poslovnice".
Svaki ima svoj brojač računa, baš kako si i naveo. Dnevno izvješće nije definirano pravilima fiskalizacije - bar za sada.
Ali moji rade i ovako i onako obračune svaki za sebe.

Mislim da će CIS kreirati reporte za hodograme inspektora - pa tako i onih za zaštitu na radu. To povlači za sobom ....

Skladište? Ako zadužuju robu, onda je svaki za sebe i skladište. 
(iako imam i slučajeve kada ne nose robu nego idu i samo sklapaju poslove - na terenu kreiraju narudžbe po kojima sustav automatski fakturira - ali tek u centrali)

Coordinator
Nov 12, 2012 at 3:09 PM

Vezano uz evidenciju radnog vremena - iz Porezne su u više navrata, službeno, najavili da će raditi kontrolu ovoga i to provjeravajući po OIB-u osobu koja je stvarno izdala račun ("blagajnik") u smislu da ne može ista osoba ("konobar") izdavati račune 24h dnevno 7 dana u tjednu. Na isti će način raditi u kontrolu radnog vremena poslovnog prostora - ako si prijavio da radiš do 22h a računi stižu iza tog vremena, eto veselja :)