Storno računi

Nov 10, 2012 at 2:51 PM

Kakva je procedura slanja racuna koji se stornira.

Da li je potrebno navesti za koji racun se odnosi trenutni racun koji je storno(primjerice u minus).

Npr. racun broj 45 je u minusu i on sluzi za storniranje racuna 36.

kakav je XML storniranog racuna (da li je samo total u minusu ili svi podaci)?

Ovo je dosta nejasno objasnjeno.

Nov 10, 2012 at 3:05 PM
Edited Nov 10, 2012 at 3:06 PM

Za provođenje fiskalizacije nije bitno razlikovati storno račun od računa kojime je napravljen povrat, ali je bitno da se moraju poštivati pravila sljednosti, a račun može doći s negativnim iznosom. Zakonska pravila koja vrijede za izdavanje računa, na odgovarajući način primjenjuju se i kod izdavanja računa za storniranje računa.

Po ovome ispada najjednostavnije moguće, korsnik ti napravi isti takav račun sa negativnim vrijednostima, i sve ti štima, slijed brojeva računa, porezi, skladište....

Nov 10, 2012 at 6:23 PM
Edited Nov 10, 2012 at 6:25 PM

dodao bih da jedan racun smije i mijesati pozitivne i negativne stavke.

znaci kolicina storno stvake je negativna, jedinicna cijena pozitivna, a ostalo je matematika.