Algoritam za ZKI

Nov 3, 2012 at 11:24 AM

Samo da spomenem i ovdje jednu nelogičnost, čekamo "službeni" odgovor:

Ne bi li bilo logičnije da je kod generiranja ZKI, za datum i vrijeme, korišten format "dd.MM.ggggTHH:mm:ss" umjesto "dd.MM.gggg HH:mm:ss", dakle, isto što se koristi i kod XML poruka, umjesto da se ide različitim formatiranjem?