Sample za VB.net

Oct 25, 2012 at 10:26 PM
Edited Oct 25, 2012 at 10:43 PM

Netko je tražio primjer kako koristiti u VB.net

U prilogu je source za VB.net.

Kako koristiti?

Raspakirajte arhivu i mapu "Raverus.FiskalizacijaDEV.Sample.VB" stavite u mapu gdje su ostale mape sa projektom iz sourcea: "\FiskalizacijaDEV\Source\".

Na Solution 'FiskalizacijaDEV' desni klik i odaberite "add existing project. U prozoru koji će se otvoriti, uđite u mapu "Raverus.FiskalizacijaDEV.Sample.VB" i odaberite datoteku "Raverus.FiskalizacijaDEV.Sample.VB.vbproj". Tada biste trebali vidjeti u mapama u solutionu (solution explorer) i mapu sa VB sampleom. Kompajlirajte kod i eto.. 

Sample je kompajliran u 2.0, testiran na VS2010 i VS2012

Download Link: 

http://sdrv.ms/TZe0nx

 

(skydrive)

Oct 26, 2012 at 7:08 AM

Svaka čast :)

Nov 3, 2012 at 9:11 PM

Naravno, čim izađe verzija 1.2, ovaj sample će biti prilagođen istoj.