Kolika je propusnost zaista potrebna za fiskalizaciju?