(500) Internal Server Error

Oct 22, 2012 at 2:18 PM

Pozdrav svima!

Evo već se par dana da ne kažem šta s ovom fiskalizacijom, ali nula bodova do sada. Inače radim u Progressu koji donekle može raditi s .NETom, ali ovo nisam nikako uspio natjerati na rad. Stalno sam dobivao "(500) Internal Server Error" i slao sam mejl APISu i, naravno, rekli su mi da Njima Sve Radi (Tm).

Onda sam se počeo baviti ovim projektom i sada sam upravo probao verziju 1.1 i opet problemi. Echo prolazi, kao i status CIS servisa, ali na Poslovni prostor/Račun opet dobijam (500).

Pitanje je, naravno, gdje griješim?

Coordinator
Oct 22, 2012 at 4:57 PM

Ako je CIS u funkciji, što možeš od danas i sam možeš provjeriti (http://blog.fiskalizacija-dev.com.hr/post/2012/10/22/Centralni-informacijski-sustav-(CIS)-status-sluzbenog-testnog-web-servisa.aspx), tada meni prvo na pamet pada ovo:

  1. da li imaš democacert instaliran kao trusted certificate
  2. da li je XML koji šalješ u skladu sa XSD schemom
  3. da li je sve dobro potpisano - ako koristiš naš FiskalizacijaDEV.dll onda vjerojatno je :)
  4. obrati pažnju da XML može biti u skladu sa schemom, ali da, svejedno, XML ne prolazi - pogledaj http://blog.fiskalizacija-dev.com.hr/post/2012/10/13/Sluzbeno-testno-okruzenje-prvi-dojmovi.aspx
  5. od v1.1 smo uveli CentralniInformacijskiSustav.OdgovorGreska - on bi trebao dati više detalja, ukoliko je CIS vratio neki odgovor.

 

Da li se spajaš direktno na .NET assembly ili pokušaš preko COM-a? Pitam ovo jer je COM još uvijek dosta ograničen i nema baš svu funkcionalnost koju ima .NET assembly reflektiranu preko COM-a...

Oct 23, 2012 at 7:22 AM

...

5. Riješio s CentralniInformacijskiSustav.OdgovorGreska, hvala.

Oct 23, 2012 at 8:19 AM

Pozdrav svima.

Samo da Vam skrenem pažnju da si provjerite OIB u certifikatu.

Kolega i ja se već zezamo danima (čak tjednima :) ) da bi jučer skužili da smo u certifikatu dobili krivi OIB ( zadnje znamenke OIB-a u certifikatu su ...887, a trebale bi biti ...997) i naravno da smo uvijek dobivali (500) Internal Error.

 

 

Coordinator
Oct 23, 2012 at 8:27 AM

:)

Hvala na savjetu, biti će zanimljivo vidjeti kako će to funkcionirati na stotinama tisuća FISKAL certifikata koje FINA tek treba izdati :)

Nadam se da je OK da na našem blog-u svima skrenemo pažnju na to ?

Oct 23, 2012 at 8:34 AM

Bilo je točno to u pitanju. :) Sample je pucao s Exceptionom i nije prikazivao OdgovorGreska.InnerXml dolje u editoru pa sam se čudio. Treba u buttone PosaljiRacun() i PosaljiPoslovniProstor() to stavit u try ... catch.

Oct 23, 2012 at 9:06 AM

Pozdrav

OIBova zadnja znamenka je kontrolni broj, pa se ispravnost unosa OIBa, već na strani klijenta, vrlo jednostavno validira.

Zato me čudi ova informacija da je FINA izdala certifikat s neispravnim OIBom, jer i njihov sustav validira njegovu ispravnost, ne dozvoljavajući da dođe do pogreške.

@spikija, možeš li ovdje potvditi informaciju da si od strane FINAe dobio certifikat s pogrešnim OIBom i da greška nije bila s Vaše strane?

Coordinator
Oct 23, 2012 at 10:40 AM

@tww0811, u sample projektu, kao i u dokumentaciji, postoji primjer kako se radi sa exception-ima :)

Oct 23, 2012 at 10:53 AM

Bojim se da se mi uopće ne razumijemo. Ja govorim o Exceptionu u Sample projektu na klik na Pošalji i čisto sumnjam da u dokumentaciji postoji primjer kako se radi s Exceptionom na button Pošalji. Dakle Sample crkne i kaže da je server vratio (500). Ako se PosaljiRacun/PosaljiPoslovniProstor stave u try ... catch i u catchu se prikaže OdgovorGreska.InnerXml, onda se točno vidi zbog čega je došlo do greške.

Coordinator
Oct 23, 2012 at 10:59 AM

Ja mislim da se dobro razumijemo :)

U sample projektu je napravljeno tako kako je napravljeno sa razlogom, da kod bude što je moguće jednostavniji i pregledniji, bez suvišnih stvari, da se demonstriraju osnove rada. U zasebnim funkcijama, kao uostalom i u dokumentaciji (http://fiskalizacija.codeplex.com/wikipage?title=Primjeri%20iz%20prakse Obrada grešaka (exceptions handling)), su navedene ostale stvari i ostali primjeri, uključujući i obradu grešaka.

Znači, u svom programu greške možeš obrađivati kako je navedeno u zasebnom primjeru (funkcija ObradaGreske) i u dokumentaciji - ili - na neki drugi način, koji možda više odgovara na načinu na koji inače radiš, načinu na koji radi tvoje rješenje i sl.

Oct 23, 2012 at 11:50 AM
Edited Oct 23, 2012 at 11:56 AM

>>@spikija, možeš li ovdje potvditi informaciju da si od strane FINAe dobio certifikat s pogrešnim OIBom i da greška nije bila s Vaše strane?<<

Da, mogu potvrditi da smo dobili demo certifikat sa pograšnim OIB-om. (oprostite na malo podužem postu)

 

Evo stavljam ovdje presliku razgovora sa gosp.Kukavicom u kojem se vidi da je prvi oib kriv (HR20088184887) (čitati od dole).

From: Zdravko Kukavica [mailto:zdravko.kukavica@fina.hr]
Sent: Monday, October 22, 2012 1:34 PM
To: orakon@orakon.hr
Subject: Re: ORAKON fiskal demo

Šaljemo nove kodove!

Lp

Kukavica 

cn=FISKAL 1, l=NOVI MAROF, o=ORAKON D.O.O. HR20088184997, c=HR

Reference number: xxxxxxx

Authorization code: xxxxxxxxx

----- Original Message -----

From: Orakon d.o.o.

To: 'Zdravko Kukavica'

Sent: Monday, October 22, 2012 1:36 PM

Subject: RE: ORAKON fiskal demo

Poštovani!

Molio bih vas da provjerite naš certifikat, mislim da u bazi imate pogrešan OIB.

Naš OIB : 20088184997, a vi imate 20088184887.

Da li ćete to ispraviti, jer nam certifikat ne prolazi kod potpisivanja, ili ćemo tako i dalje raditi?

Lp,

From: Zdravko Kukavica [mailto:zdravko.kukavica@fina.hr]
Sent: Thursday, September 27, 2012 9:19 AM
To: orakon@orakon.hr
Subject: ORAKON fiskal demo

Poštovani,
 

cn=FISKAL 1,L=NOVI MAROF, o=ORAKON D.O.O. HR20088184887, c=HR

Reference number: xxxxxxxx

Authorization code: xxxxxxxxxxx

1.  link za prihvat certifikata se nalazi na stranici http://demo-pki.fina.hr/ i treba učiniti sljedeće:

a) kliknuti na:

Preuzimanje digitalnog certifikata:

Klijentski certifikati (via CSP)

b) nakon otvaranja novog prozora ispod naslova Prihvaćanje digitalnog certifikata, treba popuniti polja Referentni broj i Autorizacijski kod

c) CSP type ne treba mijenjati

d) CSP treba biti podešen na Microsoft Enhanced Cyptographic Provider v1.0

e) duljina ključa treba biti podešena na 2048

e) kliknuti na Preuzmi certifikat, a nakon toga će biti dobivene neke poruke na kojima treba kliknuti na Yes

S poštovanjem ,

Kukavica

Oct 23, 2012 at 12:08 PM

@spikija, da "20088184887" ne prolazi validaciju.

To znači da FINA ne validira dostavljene OIBe prilikom generiranja certifikata. Bar ne za sada. 

A to je GLAVNA stvar za ono što rade - povezivanje OIBa s vlasnikom i izdavanje potvrde za tu poveznicu.

Jest da je certifikat DEMO ... ali ipak čini tužnim.

Coordinator
Oct 23, 2012 at 12:13 PM

Ne znam da li ste skužili o kakvom se opskurnom uredu radi, tamo gdje se predaju zahtjevi, barem u Zagrebu?  Primijetili smo to još prije godinu dana ili tako nekako, kada smo vadili certifikat za kvalificirani digitalni potpis i, iskreno, mislio sam da će to promijeniti za fiskalizaciju, prema nekim podacima radi se o cca 200.000 obveznika koji trebaju izvaditi svoj certifikat. Ako FINA nekaj ne napravi po tom pitanju, to će biti show :)