dkustec: Više stopa poreza, prebačeno iz Load testing CIS-a

Coordinator
Oct 19, 2012 at 2:57 PM

Ekipa, pitanje :)

Napravili ste serijalizaciju XML-a, za ono polje porez|stopa|osnovica|iznos. Kako se polje u Raverus.FiskalizacijaDEV.Sample upisuje kada imamo vise stopa poreza? npr, 25, 10, 0. To je kao neki string array? "25;10;0" ? Jer u onom primjeru je samo jedna stopa, a XML mora imati serijalizirane nodove onoliko koliko ima poreznih stopa.. to mi nije baš najjasnije..

Ima netko pametno objašnjenje?

Btw, hvala na projektu... ovo je spas.. 

Coordinator
Oct 19, 2012 at 4:07 PM

Ovako:

Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.PorezType porez25 = new Schema.PorezType();
porez25.Stopa = 25.00m;
porez25.Osnovica = 10.00m;
porez25.Iznos = 2.50m;

Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.PorezType porez0 = new Schema.PorezType();
porez0.Stopa = 0.00m;
porez0.Osnovica = 10.00m;
porez0.Iznos = 0.00m;

racun.Pdv.Add(porez25);
racun.Pdv.Add(porez0);

Hvala što si nam skrenuo pažnju na ovo, u v1.1. smo ažurirali testni projekt sa funkcijom koja demonstrira rad sa više stopa poreza. Što se tiče FiskalizacijaDEV.DLL, tu nije potrebno ništa mijenjati, sve je OK :)

Coordinator
Oct 24, 2012 at 1:36 PM

Shvatio, zahvaljujem... :)