Verzija 1.0 - status ?

Oct 16, 2012 at 10:06 AM

Do sada nismo primili niti jednu prijavu problema niti sugestiju na temu ove prve javno dostupne verzije - molimo sve uključene da se ne ustručavaju prijaviti nam bug ili feature request na osnovu stvarnih iskustava u radu i testiranju.