This project is read-only.
1
Vote

Prijava radnog premena

description

Da li tko ima problema s prijavom radnog vremena, više ne radi, ni na demo ni na produkcijskom certifikatu. Da li tko zna što se tu mijenjalo.

comments

ldsoft1 wrote Mar 3 at 8:49 AM

ne prolazi mi
XmlDocument doc = cis.PosaljiPoslovniProstor(poslovniProstor, "FISKAL 3");
ni na demo ni na produkcijkom

Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.PoslovniProstorType poslovniProstor = new Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.PoslovniProstorType() { Oib = textBox1.Text.ToString(), OznPoslProstora = textBox2.Text.ToString() };
  Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.AdresaType adresa = new Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.AdresaType() { Ulica = textBox3.Text.ToString(), KucniBroj = textBox6.Text.ToString(), KucniBrojDodatak = textBox6.Text.ToString(), BrojPoste = textBox7.Text.ToString(), Naselje = textBox6.Text.ToString(), Opcina = textBox8.Text.ToString() };
  Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.AdresniPodatakType adresniPodatak = new Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.AdresniPodatakType() { Item = adresa };
  poslovniProstor.AdresniPodatak = adresniPodatak;
  poslovniProstor.RadnoVrijeme = textBox9.Text.ToString();
  DateTime datum;
  datum = ASPxDateEdit1.Date;
  poslovniProstor.DatumPocetkaPrimjene = Raverus.FiskalizacijaDEV.PopratneFunkcije.Razno.FormatirajDatum(datum);
  poslovniProstor.SpecNamj = textBox16.Text.ToString();

  CentralniInformacijskiSustav cis = new CentralniInformacijskiSustav();
  cis.CisUrl = "https://cistest.apis-it.hr:8449/FiskalizacijaServiceTest";
try
  {
     XmlDocument doc = cis.PosaljiPoslovniProstor(poslovniProstor, "FISKAL 3");

    if (doc != null)

      textBox14.Text = doc.InnerXml;

    else
    {
      textBox14.Text = "GREŠKA";
      button2.Enabled = true;
    }
  }
  catch (Exception ex)
  {
    if (cis.OdgovorGreska != null)
    {
      ASPxLabel1.Text = cis.OdgovorGreska.InnerXml;
      ASPxLabel2.Text = Raverus.FiskalizacijaDEV.PopratneFunkcije.XmlDokumenti.DohvatiSifruGreske(cis.OdgovorGreska, Raverus.FiskalizacijaDEV.PopratneFunkcije.TipDokumentaEnum.RacunOdgovor);
      ASPxLabel3.Text = Raverus.FiskalizacijaDEV.PopratneFunkcije.XmlDokumenti.DohvatiPorukuGreske(cis.OdgovorGreska, Raverus.FiskalizacijaDEV.PopratneFunkcije.TipDokumentaEnum.RacunOdgovor);
    }


  }

ldsoft1 wrote Mar 3 at 9:43 AM

sad vidim da mi ne prolazi ni fiskalizacija na demo certifikatu, da li ima još tko problema

XmlDocument doc = cis.PosaljiRacun(racun, "FISKAL 3");

nrasinec wrote Mar 3 at 10:22 AM

Mislim da ti je bolje pitanja ovog tipa postavljati pod Discussions. Issues nije mjesto za to, ne znam koliko ljudi uopće gleda ovdje :)