Kako instalirati Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za Demo CA ?

Korak-po-korak upute su raspoložive ovdje.

Last edited Oct 14, 2012 at 11:38 AM by nrasinec, version 1

Comments

cuckovic Oct 26, 2012 at 9:51 AM 
Ima li netko uspjeha sa instalacijom ovog certifikata na Linux?