Xamarin Android

Mar 21 at 10:31 PM
Dali je netko implementirao ili ima iskustva sa raverus riješenje za fiskalizaciju na xamarin android-u ??
Mar 27 at 4:22 PM
Kako da popišem xml a da nije sa SingXml metodom /ona mi neradi

<DigestValue> ??</DigestValue>
<SignatureValue>??</SignatureValue>

Ove dvije vrijednosti mi još nedostaju, dali postoji drugi naćin?
Apr 4 at 11:51 AM
Da li si uspio riješiti ovo, zanima i mene pošto mislim raditi projekt na xamarinu koji će trebati fiskalizaciju ?
Apr 4 at 6:43 PM
Još ništa...
Javi ako šta neđeš...