Demo certifikat za fizičke osobe

Nov 22, 2016 at 11:11 AM
Pozdrav,

dali je nekome izdan demo certifikat tko je fizička osoba?
Dec 22, 2016 at 9:52 AM
Da
To je u principu najpraktičnije za one koji rade preko ugovora o autorskom djelu.

pozdrav