5 dana za popravak internet konekcije, a i dalje 2 dana za fiskalizaciju računa!

Jul 2, 2016 at 11:09 PM
Edited Jul 2, 2016 at 11:11 PM
Početkom fiskalizacije, koliko se sjećam, rok za popravak internetske veze je bio 24 sata pa rok za fiskalizaciju od 48h i nije bio kritičan. Sad po novom, (od 4.7.2016) rok je 5 dana (vidi link).

Ne bi li trebalo, u skladu s tim, produljiti i deadline za fiskalizaciju? Prati li zakonodavac promjene u vlastitim zakonima i kako one utječu na druge zakone?