.NET 4.0 ili veći s COM DLL-om?

Jun 12, 2016 at 3:29 PM
Da li je i kako moguće registrirati COM DLL sa RegAsm-om za neki drugi .NET Framework osim za 2.0?
Inače koristim Foxpro i s .Net 2.0 sve radi vrlo dobro.

do wwDotNetBridge
LOCAL loBridge as wwDotNetBridge
loBridge = CreateObject("wwDotNetBridge","V2") & ovo V2 je .Net 2.0, umjesto njega V4?

____Ima li netko kakvog iskustva s ovim problemom?
Inače, prije nekoliko dana izašao je novi wwDotNetBridge kompajliran za verziju .Net 4.0.
Da li bi to bilo rješenje za budući TLS 1.2 ili 3?
Jun 15, 2016 at 11:14 AM
Pozz

ja koristim wwDotNetBridge (staru verziju, nemam pojma o ovoj novoj koju spominješ), koristim svoje rješenje za fiskalizaciju napisano u .NETu.
Svoje sam rješenje kompajlirao u dva dll-a, za 2.0 i za 4.5 verziju frameworka koja radi sa TLS1.3.

VFP aplikaciju pozivam sa parametrom V2 ili V4, a u ovisnosti od toga podešavam drugi properties prilikom kreiranja wwDotNetBridge objekta te određujem koji ću svoj "dll" učitati. Prilikom svega, za V4 odnosno V2, provjeravam jeli instaliran dobar .NET framework.

I to je to. Aplikacija se defaultno učitava bez dodatnog parametra za .NET 4.5, a ako tjeram na "XP", onda samo u shortcut dodam sufix "V2" prilikom čega aplikacija učitava .NET 2.0 dll za fiskalizaciju.

Znači :
  • wwDotNetBridge ne zahtjeva novu verziju za ovo što trebaš
  • .NET COM dll se ne registrira za određenu verziju frameworka, nego se mora unaprijed kompajlirati za drugu verziju frameworka a zatim Bridge objekt instanciraš za jednu ili drugu verziju frameworka (V2 ili V4) a potom i učitavaš svoju pripadajuću unaprijed kompajliranu verziju dll-a u skladu s tim.
Također, Raverusovo rješenje je open i imaš kompletan izvorni kood pa sve možeš samostalno odraditi.
Jun 15, 2016 at 11:25 AM
Super, hvala na detaljnom odgovoru.
Može li se ikako postaviti na download verzija COM-a za .Net 4.5?
Ukoliko se netko već pozabavio time da se mi ostali ne moramo patiti instalacijom studija i ostalo?
Unaprijed hvala
Jun 15, 2016 at 11:50 AM
Postavit ćemo mi, ali nakon što službeno dodamo podršku za TLS v1.2 i .NET 4.5 - u tom trenutku ćemo ažurirati i DLL i COM i EXE.