Više načina plačanja

Aug 4, 2014 at 9:13 AM
Pozdrav!

Ispričavam se odmah ako postavljam pitanje koje je već negdje razjašnjeno, ali nisam uspio naći odgovor.

Ako je na računu više načina plačanja odabere se oznaka "Ostalo", ali ne razumijem gdje se prijavljuje detaljna razrada iznosa prema načinu plaćanja ili se uopće ne prijavljuje.

Mislim, da li je to tako zamišljeno da se u neko polje upiše npr.: 1000,00 kn transakcijski račun i 500,000 kn gotovina. Ili se samo odabere stavka ostalo, a onda računovodstvo spaja uplate s tim računom.

Hvala!
Aug 6, 2014 at 9:47 AM
Ne prijavljuje se nigdje (ako misliš na fiskalizaciju). Ja na računu imam Način plaćanja: (novčanice i kovanice, kartice, transakcijski račun, ostalo) i ispod toga imam Rekapitulacija plaćanja (1.000,00HRK Gotovina, 500,00HRK Kartice).
Aug 6, 2014 at 11:11 AM
Samo malo preciznije:
Na računu ste dužni (a i u saldu/zaključku) točno odrediti Načine plaćanja: npr: Gotovina: 5 kn, kartice: 200 kn, Ukupan iznos: 205 kn.
Taj račun se fiskalizira pod oznakom "Ostalo" u samom xml zahtjevu kojeg šaljete u 'Poreznu upravu'.
Znači računovodstvo knjiži promet i razradu načina plaćanja temeljem podataka u Knjizi prometa ili saldu/zaključku blagajne i s tim fiskalizacija nema veze.
Aug 7, 2014 at 8:42 PM
Hvala na odgovorima.

Tako sam i pretpostavljao, ali nisam bio siguran da nisam nešto previdio. Mislio sam da možda treba prijaviti u nekom polju u xml-u koliko ide npr. gotovine i koliko kartice.

Da, na računu će stajati koliko je iznos po nekom načinu plaćanja i na zaključenju blagajne također.