Polog i fisklizacija

Jul 4, 2014 at 2:28 PM
molim savjet ili ako se netko sjeća, objašnjenje što raditi sa pologom u kasi. ja bi se zakleo da smo na jednom od sastanaka u HGK z aključili da bi se polog fiskalizirao kao "O" ostalo. sad ne mogu pronači ni svoju bilješku a ni na svemočnom gogglu ništa ne nalazim.
ukratko jednom korisniku ne žele prihvatiti poreznu prijavu jer mu se razlikuje promet u prijavi i onaj fiskalizirani upravo za iznos pologa. taj polog je fiskaliziran sa oznakom "O".
iz razgovora sa inspektorom i savjetnikom sam shvatio da u trenu kad smo razgovarali oni ne reapolažu sa nekom analitikom iz koje bi vidjeli koje vrste su prometi fiskalizirani nego barataju samo sa ukupnim fiskaliziranim iznosom.
pozz svima
Jul 7, 2014 at 9:34 AM
Polog nema veze sa fiskalizacijom. On je dio novca koji stavljate u kasu i za koji morate imati neki dokument, tip Odluka o pologu blagajne, u kojem je vidljivo koliko je polog blagajne. Kako nije dio prometa, za polog treba ustrojiti u softveru posebnu evidenciju. Ja kod sebe kod otvaranja blagajne ponudim inicijalni polog a korisnik može korigirati. Kod izlista X/Z (salda/zaključka) treba navesti Polog: 1000 Gotovina: 2000 Kartice: 1500 Na dokument (bezgotovinsko plaćanje, ako toga imate): 500: Ukupan promet: 4000, Ukupan saldo: 5000 (polog+promet). Ja kod sebe još dodatno odvajam promet pozitivni i stornirano, pa na kraju sumiram, što nije loše, a po meni je i ispravno.
No, ako ste fiskalizirali Polog, tada ste u problemu. Ne znam odakle vam uopće ta ideja, no dobro, što je tu je.
Po meni bi trebalo stornirati te pologe, naravno sa današnjim datumom i dokumentirati sve ovo o čemu je riječ.
Jul 7, 2014 at 2:15 PM
Čekaj, svaki dan fiskaliziraš polog sa načinom plaćanja O? Jesi stornirao taj polog na kraju dana ili ne?