Problem sa fiskalizacijom

Coordinator
Jun 17, 2014 at 1:07 PM
Ima li još netko, počevši od danas od cca 14:25 problema sa fiskalizacijom?
Jun 17, 2014 at 1:15 PM
Da. Imaju svi. Pao je CIS
Jun 17, 2014 at 1:15 PM
Evo mene su sada zvali da fiskalizacija ne prolazi. Ne radi ni echo.
To je u Zagrebu, a ne radi ni kod mene u Gospiću.
Jun 17, 2014 at 1:15 PM
Yep, zvalo me par stranaka.
Jun 17, 2014 at 1:16 PM
Možda je Linić uzeo certifikat! :)
Coordinator
Jun 17, 2014 at 1:17 PM
ok, thnx na brzom odgovoru :)

Ako si sami ne pomognemo i na neki način ne riješimo problem sa statusom dostupnosti/nedostupnosti produkcijskog CIS-a, nitko nam drugi neće pomoći :)
Jun 17, 2014 at 1:20 PM
Točnije, ne radi od cca 15:00
Jun 17, 2014 at 1:49 PM
Edited Jun 17, 2014 at 1:50 PM
Rab - ne radi.
Ne radi ni test?
Jun 17, 2014 at 1:53 PM
Test CIS radi
Jun 17, 2014 at 1:55 PM
I kod mene sve radi. Znači, brzo su uspjeli riješiti problem!
Jun 17, 2014 at 1:56 PM
Yep, test radi normalno.