Bonovi

Feb 22, 2014 at 12:42 PM
Kako ste riješili prodaju bonova u XZ vrijednosti i onda poslije placanje tim istim bonovima u maloprodaji
Feb 23, 2014 at 8:16 PM
Bonovi su roba. S te strane oni se zadužuju kao i svaka druga stavka.
Račun se normalno izdaje i fiskalizira, a način plaćanja ovisi o sredstvu plaćanja (gotovina/kartice).
Kod plaćanja bonovima u jednoj stavci npr. prvoj ili zadnjoj stornira se iznos koji vrijedi bon, a zatim se kuca roba/usluga.
Apr 2, 2014 at 10:34 AM
I ja imam pitanje pa me zanima ako je netko ovo rješavao.

Ako se kupi proizvoda u vrijednosti 100 kn i usluga u vrijednosti 200 kn (zajedno 300kn)

i ako se plati 50 kn kuponom a 250 kn gotovinom

koliki PDV treba biti na računu?
Koliko PDV je za usluge?
Koliki PDV je za maloprodaju?

Kupon u vrijednosti od 50 kn je prethodno prodan i na njega je plaćen PDV u iznosu 10 kn.
Apr 4, 2014 at 12:13 PM
Ovo su već pitanja za Porezne savjetnike.

Kupon je roba i tako ga treba gledati.
Zadužuje se nekim dokumentom (Prijemni list / Primka), kod prodaje se izdaje račun sa stavkom Kupon 50 kn (ili koji već kupon je prodan).

Dalje, proizvodi (trgovačka roba) i usluge mogu biti na jednom računu.
Za trgovačku robu se vodi knjiga popisa (za usluge ne, jer nemamo zaduženja).
Usluge se iskazuju u Knjizi prometa (kao posebna kolona).
U dnevnom prometu (zaključak blagajne) se prikazuje ukupan promet (i roba i usluge).
Kod knjiženja u financijsko knjigovodstvo (ako imate automatska knjiženja) treba napraviti shemu knjiženja po kojoj se posebno knjiže robe a posebno usluge.
Ja kod sebe imam generalnu shemu na koji konto dolaze prihodi od robe, no imam i konto prihoda uz svaku robu/uslugu, pa ako je ga ima knjižim na taj konto.

Kod naplate tog računa (roba i usluge) treba iskazati Gotovina koliko je bilo i pod ostalo (Bonovi) koliko je bilo bonova.
Napominjem da se čitavi račun fiskalizira pod Ostala sredstva plaćanja (sve što je mješovito ide tako).

Plaćanje bonom nema veze sa ukupnim iznosom računa i iskazivanjem PDV-a (to je vezano uz stavke računa: roba/usluge).
No, kod sredstava plaćanja dobro bi bilo uvesti evidenciju plaćanja bonovima (kao kod plaćanja karticama), tako da se može analitički pratiti svaki bon.