Sekunde

Jan 7, 2014 at 2:53 PM
Pozdrav ekipi,
imam jednu nedoumicu, a tice se sekundi u vremenu
izdavanja racuna. Možda griješim pa Vas molim da me ispravite.
Dakle, pri slanju podataka na fiskalizaciju uzmem vrijeme izdavanja
koje i ispišem na račun, a u odgovoru od porezne je uvijek vrijeme
veće za bar 1 sec. To vrijeme pamti porezna i onda moj račun
nije ispravan. Koristim Raverus.

Hvala na odogovorima.
Jan 8, 2014 at 2:52 AM
ZKI i JIR se racunaju pomocu vremena izdavanja racuna (polje DatVrijeme u xml-u) koje je jedinstveno i nepromjenjivo
Jan 8, 2014 at 7:02 AM
Ma problem je bio kad je porezna inspekcija u jednom objektu uzela 10 računa i
provjeravala ispravnost. Nisam bio prisutan ali su mi javili da jedan račun
nije ispravan jer je razlika 4 sec. Vjerojatno poslano u 10:05:57 a primljeno
u slijedećoj minuti i provjera po vremenu ne prolazi jer na računu piše 10:05:57 a u poreznoj 10:06:01 (sec. se ne unose)
Predviđena kazna za neispravan račun 30.000,00 KN. I što sad, razlika je uvijek bar 1 sec od
slanja zahtjeva do primitka odgovora, a da ne spominjemo ponekad i duži zastoj.
Ovdje su se spominjali zastoji kod prvog računa 10-ak sec. Ako je to greška zašto se ne spominje onda
pojam vrijeme primanja a ne vrijeme izdavanja jer račun je stvarno izdan u 57 sec.
Jan 8, 2014 at 9:51 AM
Lero wrote:
Ma problem je bio kad je porezna inspekcija u jednom objektu uzela 10 računa i
provjeravala ispravnost. Nisam bio prisutan ali su mi javili da jedan račun
nije ispravan jer je razlika 4 sec. Vjerojatno poslano u 10:05:57 a primljeno
u slijedećoj minuti i provjera po vremenu ne prolazi jer na računu piše 10:05:57 a u poreznoj 10:06:01 (sec. se ne unose)
Predviđena kazna za neispravan račun 30.000,00 KN. I što sad, razlika je uvijek bar 1 sec od
slanja zahtjeva do primitka odgovora, a da ne spominjemo ponekad i duži zastoj.
Ovdje su se spominjali zastoji kod prvog računa 10-ak sec. Ako je to greška zašto se ne spominje onda
pojam vrijeme primanja a ne vrijeme izdavanja jer račun je stvarno izdan u 57 sec.
Ma brkas neke pojmove : nema veze odziv iz CIS-a sa tvojim generiranjem ZKI-a !!!
Ti generiras ZKI na osnovu onih zadanih parametara: između ostalog i datum i vrijeme izdavanja racuna !!!
E te dvije vrijednosti moraju biti iste kod generiranja ZKI-a i ispisane na računu !!!
Kod generiranje XML-a te vrijednosti šalješ u CIS i to je to !!!!
Tu nema nikakve priče o odzivu CIS-a i nekakvim zastojima !!!
Jan 8, 2014 at 10:13 AM
GoranV13 wrote:
Lero wrote:
Ma problem je bio kad je porezna inspekcija u jednom objektu uzela 10 računa i
provjeravala ispravnost. Nisam bio prisutan ali su mi javili da jedan račun
nije ispravan jer je razlika 4 sec. Vjerojatno poslano u 10:05:57 a primljeno
u slijedećoj minuti i provjera po vremenu ne prolazi jer na računu piše 10:05:57 a u poreznoj 10:06:01 (sec. se ne unose)
Predviđena kazna za neispravan račun 30.000,00 KN. I što sad, razlika je uvijek bar 1 sec od
slanja zahtjeva do primitka odgovora, a da ne spominjemo ponekad i duži zastoj.
Ovdje su se spominjali zastoji kod prvog računa 10-ak sec. Ako je to greška zašto se ne spominje onda
pojam vrijeme primanja a ne vrijeme izdavanja jer račun je stvarno izdan u 57 sec.
Ma brkas neke pojmove : nema veze odziv iz CIS-a sa tvojim generiranjem ZKI-a !!!
Ti generiras ZKI na osnovu onih zadanih parametara: između ostalog i datum i vrijeme izdavanja racuna !!!
E te dvije vrijednosti moraju biti iste kod generiranja ZKI-a i ispisane na računu !!!
Kod generiranje XML-a te vrijednosti šalješ u CIS i to je to !!!!
Tu nema nikakve priče o odzivu CIS-a i nekakvim zastojima !!!
Sve tako i radim ali kod provjere računa na stranicama PU nema računa u 10:05
a kad promjenim na 10:06 onda se pojavi.
Pregledao sam poslani zahtjev i u njemu 10:05:57, a u odgovoru 10:06:01
Zato mi to nije jasno. Ako ja generiram zki sa 10:05:57 sec zašto oni upišu račun sa 10:06:01
Provjera SMS gdje se unese samo zki pronadje ga ali sa vremenom 10:06:01
Jan 8, 2014 at 10:44 AM
Ima post na ovu temu, mislim još iz 2012.godine. Sekunde ne moraju biti iskazane na računu (prvotno su bile uključene pa onda izbačene). Zna se za slučaj da kad šalješ na 59 sekundi ispadne 1 minuta razlike. Moja kasa vrijeme kupi netom prije Raverusa. Dalje više nemam kontrolu jer stvar preuzimaju OS -> internet -> CIS.
Nisam pročito da je neki Zakon odredio vrijeme u kojem datoteka mora biti dostavljena CIS-u. Više mi se čini da je inspektor jednostavno došao drpat pare, ali duboko vjerujem da slijedeće instance u postupku nisu takve.
Jan 8, 2014 at 8:14 PM
Edited Jan 8, 2014 at 8:27 PM
Ajde kopiraj zahtjev jednog računa koji šalješ i ispod napiši podatke koje ispisuješ na računu.

Ono na šta ja sumnjam jest da računaš zki sa trenutnim vremenom, nakon toga zapisuješ u bazu i ispisuješ račun (sa pozivanjem funkcije trenutnog vremena a ne vremenom s kojim je poslan zahtjev i izračunat ZKI) i tu se stvara taj "lag" od par sekundi. dobro bi bilo da ideš metodom kojom je damir objasnio, da definiraš vrijeme unaprijed u varijablu prije cijelog code-a i onda na svim mjestima gdje se traži vrijeme zapravo čitaš iz te iste varijable.
Jan 8, 2014 at 8:30 PM
DejanK wrote:
Ajde kopiraj zahtjev jednog računa koji šalješ i ispod napiši podatke koje ispisuješ na računu.
Evo svježi primjer na testni server sa problemom rutera (prvi račun 15-ak sec čekanje)
Na računu vrijeme 21:23:08
Ovo je još dobro jer je u istoj minuti

ZAHTJEV
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">
<soapenv:Body>
<tns:RacunZahtjev xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Id="signXmlId" xmlns:tns="http://www.apis-it.hr/fin/2012/types/f73">
 <tns:Zaglavlje>
  <tns:IdPoruke>556a3794-bea9-4ddf-9b49-dac78945e96a</tns:IdPoruke>
  <tns:DatumVrijeme>08.01.2014T21:23:11</tns:DatumVrijeme>
 </tns:Zaglavlje>
 <tns:Racun>
  <tns:Oib>54463008601</tns:Oib>
  <tns:USustPdv>true</tns:USustPdv>
  <tns:DatVrijeme>08.01.2014T21:23:08</tns:DatVrijeme>
  <tns:OznSlijed>P</tns:OznSlijed>
  <tns:BrRac>
   <tns:BrOznRac>8</tns:BrOznRac>
   <tns:OznPosPr>4</tns:OznPosPr>
   <tns:OznNapUr>1</tns:OznNapUr>
  </tns:BrRac>
  <tns:Pdv>
   <tns:Porez>
    <tns:Stopa>25.00</tns:Stopa>
    <tns:Osnovica>2000.00</tns:Osnovica>
    <tns:Iznos>500.00</tns:Iznos>
   </tns:Porez>
  </tns:Pdv>
  <tns:IznosUkupno>2500.00</tns:IznosUkupno>
  <tns:NacinPlac>G</tns:NacinPlac>
  <tns:OibOper>23029711654</tns:OibOper>
  <tns:ZastKod>ab311d2886c55ea0c5896958cb4968c2</tns:ZastKod>
  <tns:NakDost>0</tns:NakDost>
 </tns:Racun>
 <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <SignedInfo>
   <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
   <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
   <Reference URI="#signXmlId">
    <Transforms>
     <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
     <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
    </Transforms>
    <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
    <DigestValue>1hbDE5NeOv1ofJ6zDBlWamGWfz8=</DigestValue>
   </Reference>
  </SignedInfo>
  <SignatureValue>ahe3iWLnzH98/EU10dMw6l7m5c+TFe/J7/GHQTaxdvK3TcmhqW6ToAHMXtwW4DPPc2Am3UrTh3PDEa8jCZLRDYV2XMf7Cb+RH1LiZ4BVUNQ1KkB03QFOIMGcgSrfexSdg/6xSdv4DJD8JhKCBcv55cKULJeyZOCwlNFD3mrF+GbFeOfz6vlcgnDLD3qqKqEe7hM046wpW3N+B4icFN3jY07hfqXLb1UI7rCOQV0ehkFSwRWIKkWzt9WEB6xQVPqZjmc/HmOsZqARfrbUSBjJoIHIQrdgTfMZnRiqdvCvLjqDmfW+8y9VyOvSirWc65XOvGXmXag1o0A88PwBANqwkA==</SignatureValue>
  <KeyInfo>
   <X509Data>
    <X509IssuerSerial>
     <X509IssuerName>OU=DEMO, O=FINA, C=HR</X509IssuerName>
     <X509SerialNumber>1053503986</X509SerialNumber>
    </X509IssuerSerial>
    <X509Certificate>MIIE2DCCA8CgAwIBAgIEPssx8jANBgkqhkiG9w0BAQUFADArMQswCQYDVQQGEwJIUjENMAsGA1UEChMERklOQTENMAsGA1UECxMEREVNTzAeFw0xMzAxMjkxNjA5MTNaFw0xNTAxMjkxNjM5MTNaMFoxCzAJBgNVBAYTAkhSMSMwIQYDVQQKExpQT1BJUyBELk8uTy4gSFI1NDQ2MzAwODYwMTETMBEGA1UEBxMKSEFSS0FOT1ZDSTERMA8GA1UEAxMIRklTS0FMIDEwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC8Snr/XyEf3xQ0igqK7CZ5p5Bb5hMfVpXm95VZBSsxUfdlHX1WENuZqriPQgebPOJ6qvvNgkc1RpArl3hpLu8KpeG0+NFzy+nqF/KJ5oTfnv/YSwKc5zm9DqbFGjlR6ntRarl32z0FmKYeNyfmmO6UfwFJcaoeCTeDJrpNdxSNYQqtiZ6wqdQiKRc8PjnIK6KU5iCRxh7jGrckdprPbYEgkF33vwPJPtxzzT7R9QMvyOaKhMBQ/qOLeWnrj+yS26zyUwH7J1OTwbAIbwCfChqcMmCzIwSNPT5mD7RrKUGu7oc4Vm4TqU0kqsZv6ncmp23pVhimU1n9XSuodSIZDIBxAgMBAAGjggHTMIIBzzALBgNVHQ8EBAMCBaAwQgYDVR0gBDswOTA3BgkrfIhQBR8FAwEwKjAoBggrBgEFBQcCARYcaHR0cDovL2RlbW8tcGtpLmZpbmEuaHIvY3BzLzAXBgNVHREEEDAOgQxsZXJvQGxlcm8uaHIwgc8GA1UdHwSBxzCBxDBDoEGgP6Q9MDsxCzAJBgNVBAYTAkhSMQ0wCwYDVQQKEwRGSU5BMQ0wCwYDVQQLEwRERU1PMQ4wDAYDVQQDEwVDUkwxMDB9oHugeYZPbGRhcDovL2RlbW8tbGRhcC5maW5hLmhyL291PURFTU8sbz1GSU5BLGM9SFI/Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlzdCUzQmJpbmFyeYYmaHR0cDovL2RlbW8tcGtpLmZpbmEuaHIvY3JsL2RlbW9jYS5jcmwwKwYDVR0QBCQwIoAPMjAxMzAxMjkxNjA5MTNagQ8yMDE1MDEyOTE2MzkxM1owHwYDVR0jBBgwFoAUemAjjkidMmuk5S3duFm0lPxCYp4wHQYDVR0OBBYEFPC376MTENGoXlUDLGYb8OV9PdW/MAkGA1UdEwQCMAAwGQYJKoZIhvZ9B0EABAwwChsEVjguMQMCA6gwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAKr/KJdPud7G3Py+p0Io6t++5mh0lS3ilzretFawIlNfRIk5/COXjjKHhDB1L7bV9+N9GJB9x7aiPLVARuk0zKrHQbsngalB7I5GOvpYSKtoKDl+ju2jipNuTspUKicXl9QMICA0RzoPH0nJPUxcYvIu20gIyXgbkey+D4t9oHcIQAhP4NzUZ38zo6ECuq1Z31mIfFMb5+3qp7BfKZHMxccOQgHk8z9bIG8PpMMh6BgdcOyZQM1lss7QvbetoKR5QGX8isENsljRhPZy+aVjTanGqasQYA75FGcXMgScbOaWBBWutAd7BA09zy2OT3TtjHIW9sUIXXANt1ESBKRFrvE=</X509Certificate>
   </X509Data>
  </KeyInfo>
 </Signature>
</tns:RacunZahtjev>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


ODGOVOR

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><soap:Body><tns:RacunOdgovor Id="G0x1bb22080-4D" xsi:schemaLocation="http://www.apis-it.hr/fin/2012/types/f73 ../schema/FiskalizacijaSchema.xsd " xmlns:tns="http://www.apis-it.hr/fin/2012/types/f73"><tns:Zaglavlje><tns:IdPoruke>556a3794-bea9-4ddf-9b49-dac78945e96a</tns:IdPoruke><tns:DatumVrijeme>08.01.2014T21:23:30</tns:DatumVrijeme></tns:Zaglavlje><tns:Jir>285cf929-af37-42e4-a0fa-75d5f18b44a4</tns:Jir><Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<SignedInfo>
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
<Reference URI="#G0x1bb22080-4D">
<Transforms>
 <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
 <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
<DigestValue>35+qhPDYr5XWps2m6Kxp3+2duoU=</DigestValue>
</Reference>
</SignedInfo>
<SignatureValue>Qn+rpnlBhnlGiuWtb34DRInUtMSxNsADGPnuOsnguNd4NlmgY+gmSCcyRbfXFEuEFymr5Hl/rbVJAfM/K0B/k2betc857CObrmw5okvfOxusm8q9lS1FZRMGpalXeE3xLFHXvwzg7wPYFcH3a0u60BzSCpgFwhm7melg8SKZv+S3xVyl9Jslk/ZwAbjOrrgn7CMir5bV4LXPt8CDtJeC0kgi1cHlhaeZU3PZEx3xoKVznT4frRPVAUZPP8kAhufNcow/dFT8B8Q0O3Bc3K4zncixMxKK6AtRE5ELm3+JUnqpDOMzAcFM2/h1PauA9VV0V43pS3s6MYS+5f+yT9KKfw==</SignatureValue><KeyInfo><X509Data><X509Certificate>MIIExDCCA6ygAwIBAgIEPssQcTANBgkqhkiG9w0BAQUFADArMQswCQYDVQQGEwJIUjENMAsGA1UEChMERklOQTENMAsGA1UECxMEREVNTzAeFw0xMjA5MjYwODExNDlaFw0xNDA5MjYwODQxNDlaMHgxCzAJBgNVBAYTAkhSMQ0wCwYDVQQKEwRGSU5BMQ0wCwYDVQQLEwRERU1PMREwDwYDVQQLEwhQb3Nsb3ZuaTEgMB4GA1UECxMXQVBJUyBJVCBELk8uTy4gODA1NDEzNzIxFjAUBgNVBAMTDWZpc2thbGNpc3Rlc3QwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC81TtKtJ84emCS/HK7gSovjNdluZWB0DbIMq3cBFpOpmurcbDCJ1Z17XiPLa+UWYIqyAjHQyDnG/H4c5EeGoli9swz5QcZFBmyXTpSd3GuMROgUAd4bcvbw1/HDONE5cE8PL11GIy8gi5ANZkujalYmx+1ImnhHxx1Bh2UJ/bcl2eXPtieBQBwtClATSzseB5FFz8LcSyfzM7h39PsAIZ0p8YzH7W+307gvgrJHYb/n4ADwlxieHqb5j74DVD0rUPcUE5d0nSZ7hfEkW8xICgs1Ly6Vu3w7Z5M8vb4QmoPnlT1EaHCXiweuK6vjkUk8RQmYY4lTFBs8zHiG7h4n9bPAgMBAAGjggGhMIIBnTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBaAwQgYDVR0gBDswOTA3BgkrfIhQBR8FBAIwKjAoBggrBgEFBQcCARYcaHR0cDovL2RlbW8tcGtpLmZpbmEuaHIvY3BzLzCBzgYDVR0fBIHGMIHDMEKgQKA+pDwwOjELMAkGA1UEBhMCSFIxDTALBgNVBAoTBEZJTkExDTALBgNVBAsTBERFTU8xDTALBgNVBAMTBENSTDcwfaB7oHmGT2xkYXA6Ly9kZW1vLWxkYXAuZmluYS5oci9vdT1ERU1PLG89RklOQSxjPUhSP2NlcnRpZmljYXRlUmV2b2NhdGlvbkxpc3QlM0JiaW5hcnmGJmh0dHA6Ly9kZW1vLXBraS5maW5hLmhyL2NybC9kZW1vY2EuY3JsMCsGA1UdEAQkMCKADzIwMTIwOTI2MDgxMTQ5WoEPMjAxNDA5MjYwODQxNDlaMB8GA1UdIwQYMBaAFHpgI45InTJrpOUt3bhZtJT8QmKeMB0GA1UdDgQWBBRgIJsZevSn6kDuSzChmaa9Sqr6sjAJBgNVHRMEAjAAMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQCo5kJWaNjgS+UG7XQHsHersDFk4K5W/Y2Pbubary0j3IwJrveHbUR3HOb0KiVenF6+1FL3sCI/2tfH3wSszWL8Gkit8jUudTo5vDyLqEUXYDHlFUBwseudsPkUxPiQ6HuuFd3PiUAWf00chXD38eTjfapNu6VeQt4EORSO+rEXdhWihVb5HxFIVPTkqHmq1KINwtV9+thwE3hNMwacRa4gwTB1O+jadVlJQMq+kgwnLGLBcwr0W+x1ye6MPSYEUxSNFGHPG/evP9DRLwJtR3ngvlCDusnO+A75Nn40VYcoIjw6EN1V+plK+HkLye0zzLsnHIWTSGfZ2sQVG5xCURiI</X509Certificate><X509IssuerSerial><X509IssuerName>OU=DEMO, O=FINA, C=HR</X509IssuerName><X509SerialNumber>1053495409</X509SerialNumber></X509IssuerSerial></X509Data></KeyInfo></Signature></tns:RacunOdgovor></soap:Body></soap:Envelope>
Jan 8, 2014 at 8:32 PM
Edited Jan 8, 2014 at 9:29 PM
Ok je to, ajd mi samo kopiraj ako nije problem liniju codea koji šalje ovaj dio "<tns:DatVrijeme>08.01.2014T21:23:08</tns:DatVrijeme>"
i liniju codea koji ispisuje vrijeme na računu. Ja mislim da tu imaš problem. Nema šta drugo biti.
Odgovor je uredan, ali vrijeme na njemu nema nikakve veze s ispisom na računu...

Savjet: <tns:NakDost>0</tns:NakDost> stavi ti ipak false, Iz informacija koje ja imam, sustav u poreznoj ima problema kad šalješ podatke 0 i 1 umjesto false i true (iako je u tehničkoj specifikaciji tako napisano). Meni su prigovorili zbog toga što je <tns:USustPdv> bio 1 umjesto true... ;)
Jan 8, 2014 at 8:56 PM
DejanK wrote:
Ok je to, ajd mi samo napiši ako nije problem liniju codea koji šalje ovaj dio "<tns:DatVrijeme>08.01.2014T21:23:08</tns:DatVrijeme>"
i liniju codea koji ispisuje vrijeme na računu. Ja mislim da tu imaš problem. Nema šta drugo biti.
Ispisujem datum i vrijeme iz baze, takvo kakvo je. Upisano u formatu datatime(MSSQL) dd.MM.yyyy HH:mm:ss

Jer problem je što se provjera vrši preko web aplikacije porezne uprave gdje se
mora unijeti vrijeme, a oni zapamte račun sa vremenom izdavanja ODGOVORA.
U ovom primjeru je ok jer je u istjj minuti ali razlike od 15-20 sek prelaze u
drugu minutu i onda ne mogu pronaći račun u PU.
Preko SMS provjere gdje dovoljan samo ZKI je sve u redu.
Bio je nadzor u 4 objekta i u svakom su naišli na jedan račun koji nisu mogli
provjeriti ali su rekli (u 3 objekta) da su imali takvih slučajeva i da je problem
čak i upodešavanju sata na compu. Jedan se iznenadio kad sam mu rekao
da ima provjera putem SMS !? Drugi je rekao da je sigurno problem u minutama
i da ako smo dobili JIR mora biti račun u PU i da če on provjerit.
Ali u jenom objektu se uhvatio za taj jedan raču i hoče naplatiti kaznu od 30.000,00
jer račun ima razliku 4 sec (izdan 10:05:56 kod njih se vodi 10:06:01)
Ne mogu vjerovati da je greška kod njih zato što pamte vrijem odgovora, a ne vrijeme izdavanja
koje sam poslao jer na bazi njega je i izračun ZKI ako se ne varam.
Jan 8, 2014 at 9:25 PM
Edited Jan 8, 2014 at 9:45 PM
Vidi, ne želim te razočarati ali pregledaj svoj code, sigurno postoji greška samo je ne vidiš trenutno. Posebno pregledaj koje vrijednosti se upisuju kad je u pitanju vrijeme. Zadaj varijablu unaprijed prije svega za trenutno vrijeme i onda svagdje koristi vrijeme iz te varijable. Ne može biti greška. ja bih ti pomogao ako mi kopiraš linije codea gdje koristiš vrijeme za zapis u bazu, računanje ZKI-a, kreiranje XML-a i ispis vremena na računu...ako ne, nikom ništa. Još jednom, kako je već netko spomenio, vrijeme odgovora uopće nije bitno. Ono što ti je bitno na odgovoru je JIR. Ako imaš JIR, znači da je zahtjev zaprimljen. Ako je zahtjev zaprimljen, račun je evidentiran i može se provjeriti putem SMS-a tako što ćeš poslati ZKI iz zahtjeva.
Jan 8, 2014 at 10:05 PM
DejanK wrote:
Vidi, ne želim te razočarati ali pregledaj svoj code, sigurno postoji greška samo je ne vidiš trenutno. Posebno pregledaj koje vrijednosti se upisuju kad je u pitanju vrijeme. Zadaj varijablu unaprijed prije svega za trenutno vrijeme i onda svagdje koristi vrijeme iz te varijable. Ne može biti greška. ja bih ti pomogao ako mi kopiraš linije codea gdje koristiš vrijeme za zapis u bazu, računanje ZKI-a, kreiranje XML-a i ispis vremena na računu...ako ne, nikom ništa. Još jednom, kako je već netko spomenio, vrijeme odgovora uopće nije bitno. Ono što ti je bitno na odgovoru je JIR. Ako imaš JIR, znači da je zahtjev zaprimljen. Ako je zahtjev zaprimljen, račun je evidentiran i može se provjeriti putem SMS-a tako što ćeš poslati ZKI iz zahtjeva.
Hvala na ponudi pomoći ali probat ću sam pronaći eventualnu grešku ali
u osnovi je u redu jer dobivam JIR, računi su PU i svi se vide provjerom SMS.
Jan 8, 2014 at 10:16 PM
Edited Jan 8, 2014 at 10:19 PM
Lero wrote:
Hvala na ponudi pomoći ali probat ću sam pronaći eventualnu grešku ali
u osnovi je u redu jer dobivam JIR, računi su PU i svi se vide provjerom SMS.
Pa evo sam si odgovorio na svoje pitanje. :)
Račun se vidi u CIS-u, ali sa drugim podacima što znači logično da u XML zahtjevu drugačije šalješ nego što ispisuješ na računu. Znaš gdje trebaš tražiti otprilike. Nema na čemu. Sretno.