ECHO radi, račun kroz SAMPLE ne radi?

Nov 3, 2013 at 3:32 PM
Pozdrav,

koristim COM komponentu i već sam odradio 2 implementacije koje rade kako treba.

Jučer imam ovakav slučaj:
  • poslovni prostor prošao kroz moju aplikaciju
  • račun ne želi proći, javlja praznu grešku
Pomislim da šaljem nešto krivo pa probam kroz SAMPLE. Račun ne prolazi. 500 Internal server error

Pomislim možda nešto drugo smeta - dignem čistu virtualnu mašinu. Stavim DEMO, RDC i FISKAL 1. Isprobam samo SAMPLE. Rezultat: echo prolazi, račun javlja 500 Internal server error.

Molim pomoć, je li netko imao ovakav slučaj?
Nov 4, 2013 at 12:07 PM
sdupor wrote:
Pozdrav,

koristim COM komponentu i već sam odradio 2 implementacije koje rade kako treba.

Jučer imam ovakav slučaj:
  • poslovni prostor prošao kroz moju aplikaciju
  • račun ne želi proći, javlja praznu grešku
Pomislim da šaljem nešto krivo pa probam kroz SAMPLE. Račun ne prolazi. 500 Internal server error

Pomislim možda nešto drugo smeta - dignem čistu virtualnu mašinu. Stavim DEMO, RDC i FISKAL 1. Isprobam samo SAMPLE. Rezultat: echo prolazi, račun javlja 500 Internal server error.

Molim pomoć, je li netko imao ovakav slučaj?
Radiš sa OIB-om čiji je certifikat ?
Ispravna CIS adresa ? ( ovisno o Certifikatu )
Nov 4, 2013 at 7:26 PM
Da, OIB je ispravan i CIS adresa je https://cis.porezna-uprava.hr:8449/FiskalizacijaService. Najviše me čudi što je prijava poslovnog prostora prošla, i to su mi potvrdili iz APISa. A račun nikako.

Ovo je greška koja se javlja kada koristim SAMPLE skinut sa ovih stranica:

See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

************** Exception Text **************
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.
at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
at Raverus.FiskalizacijaDEV.CentralniInformacijskiSustav.SendSoapMessage(XmlDocument soapMessage)
at Raverus.FiskalizacijaDEV.CentralniInformacijskiSustav.PosaljiZahtjev(String certificateSubject, XmlDocument& racunOdgovor, XmlDocument zahtjevXml)
at Raverus.FiskalizacijaDEV.CentralniInformacijskiSustav.PosaljiRacun(RacunType racun, String certificateSubject)
at Raverus.FiskalizacijaDEV.Sample.Form1.button1_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Coordinator
Nov 5, 2013 at 6:58 AM
A da li si pogledao dokumentaciju i primjere u kojima je pokazano kako prikazati dodatnu poruku greške koju vraća CIS? Vidi: http://fiskalizacija.codeplex.com/wikipage?title=Potpisivanje%20i%20slanje%20pozivanjem%20COM%20DLL-a
Nov 5, 2013 at 10:04 AM
Ma joj, tako me sram sada... Iako je error code greške bio -227546nešto, našao sam problem...

Falio mi je jedan tag u XML-u. Sad radi prijava računa iz mog programa. Hvala na brzim reakcijama.


No, i dalje mi je nejasno zašto SAMPLE program ne radi?