Status (testnog) CIS servisa

Coordinator
Oct 28, 2013 at 11:53 AM
Od jučer smo prestali sa održavanjem statusa testnog servisa (https://www.fdev.hr/Status/Status-CIS-Servisa.aspx) jer smo mišljenja da je taj servis ispunio svoju svrhu i da više nema potrebe za tako nečim.
SVAKAO vidi i: https://fiskalizacija.codeplex.com/discussions/407259
Oct 28, 2013 at 2:36 PM
Moram te uz ovu funkciju zamoliti za malu pomoč.
Naime iz diskusije https://fiskalizacija.codeplex.com/discussions/407259 možeš vidjeti da Wrapper.exe več dugo koristi za detekciju ECHO funkciju i sa tim nemam problema.

Ono što me muči je vezano uz uporabu COM.dlla unutar Harbour aplikacije a vezano je baš uz uporabu funkcije DohvatiStatusCisServisa() .

Com object naime pri pozivanju funkcije PosaljiSoapPorukuCertifikatDatoteka ili PosaljiSoapPoruku redovito prekida izvršavanje aplikacije bez ikakve poruke o grešci.

Ukoliko se međutim nakon kreiranja Com objecta pozove funkcija DohvatiStatusCisServisa() , Com radi savršeno.

Vidim unutar koda Raverus.fiskalizacijaDEV.dll_a da unutar datoteke Refrence,cs ta funkcija prilično kompleksno određuje status servisa, pritom određujuči jednako kompleksno i ovlaštenja (Credentials).

Kako nemogu dokučiti što unutar te funkcije dodatno inicijalizira Com objekat , molim te za savjet .

Napominjem da com.dll pozivan iz VBscripta ili, Excela radi normalno .
Coordinator
Oct 28, 2013 at 2:41 PM
Funkcija DohvatiStatusCisServisa nema nikakve veze sa radom bilo koje druge funkcije - dakle, nije baš jasno zašto bi COM radio "savršeno" samo ako se ta funkcija zove prije ostalih. No, ako je iz nekog razloga kod tebe ipak tako, pozovi tu funkciju i ignoriraj rezultat :)
Oct 28, 2013 at 2:56 PM
Ni meni nije jasno zašto radi savršeno samo nakon što se pozove ta funkcija ali to je nažalost činjenica.

Naravno da sad stvar i funkcionira na način da pozovem funkciju i ignoriram rezultat.
Moj upit je bio stoga što je upitno ponašanje com objekta u slučaju potpunog gašenja web servisa koji ta funkcija poziva.
Coordinator
Oct 28, 2013 at 2:58 PM
web servis se NEĆE gasiti, to je sigurno, radimo na razvoju novih usluga i servisa, jedino smo mišljenja da više nema smisla održavati status testnog CIS servisa :)