datum i vrijeme

Aug 22, 2013 at 1:19 PM
Može li se povući s nekog servera datum i vrijeme radi kontrole postavljenog na računalu.
željko
Coordinator
Aug 22, 2013 at 1:48 PM
Pogledaj malo detaljnije starije postove, ako se dobro sjećam bila je svojedobno rasprava na tu temu
Aug 22, 2013 at 2:22 PM
OK ,
Pokušao sa već s Datum i Vrijeme u pretrazi postova ali sam dobio šumu postova.
Trenutno pokušavam sa:
Try
 mStream = mClient.OpenRead("http://www.worldtimeserver.com/current_time_in_HR.aspx")
 mStreamReader = New StreamReader(mStream)
 i = 0
 Dim mNasaoSve As Integer = 0
 Do While i < 500
  i += 1
  Dim myTekst As String = ""
  If i > 150 Then
   line = mStreamReader.ReadLine
   If Microsoft.VisualBasic.Right(line, 3) = " PM" Or Microsoft.VisualBasic.Right(line, 3) = " AM" Then
    mVrijeme = line
    i = i
   End If
   If InStr(line, "2013</strong>") > 0 Then
    mDatum = line
   End If

  End If
 Loop
još moram parsirati i obraditi rezultat koji je tipa:
3:25 PM
Thursday, 22 August 2013
poz...
Aug 23, 2013 at 6:45 PM
pogledaj na http://www.earthtools.org/webservices.htm#timezone.
to koristi bbanko za svoju Fisku i mislim da je vrlo iskoristivo.