MP i VP račun

Jul 21, 2013 at 4:29 AM
Edited Jul 21, 2013 at 4:40 AM
Ako maloprodajni dućan proda artikl čija je mpc = 999,97 kn, mp račun će izgledati ovako:
Naziv  Količina Cijena  PDV% Iznos
-------------------------------------------
abc    1,00   999,97  25%  999,97
-------------------------------------------
      Ukupno za platiti:  999,97 kn

------------- Obračun poreza --------------
Vrsta  Stopa  Osnovica  Iznos poreza
-------------------------------------------
PDV    25%    799,98    199,99 
-------------------------------------------
Ako kupac traži R-račun, račun će izgledati ovako:
Naziv  Količina Cijena  PDV% Iznos
-------------------------------------------
abc    1,00   799,98  25%  799,98
-------------------------------------------
      Ukupno za platiti:  999,98 kn

------------- Obračun poreza --------------
Vrsta  Stopa  Osnovica  Iznos poreza
-------------------------------------------
PDV    25%    799,98    200,00 
-------------------------------------------
Neće li kupcu biti čudno što mora platiti 999,98 kn, a mpc artikla je 999,97 kn? Prodavač će ispast lopov, a prema novom zakonu o PDV-u to je ispravni obračun.
Što mislite o tome?
Jul 22, 2013 at 9:45 AM
U računu R postoji ti greška. Naime kada se računa 25%PDV na osnovicu od 799,98 izračun ispada 199,995.
Naćin zaokruživanja na cijeli iznos lipa nekad davno je propisan i objavljen (ne sječam se kada). Znam da sam morao još u DOS-u raditi funkciju koja će
zaokruživati na više tek kada je PREKO 0,5 lipa, a na niže kada je do UKLJUČENO 0,5 lipa. Dakle nisam smio koristiti matematičku funkciju ROUND()
Dakle iznos PDV u tvom gornjem primjeru treba biti 199,99, pa je ukupan iznos R računa 999,97 - dakle jednako kao u maloprodajnom računu.
Jul 22, 2013 at 10:53 AM
Zaokruživanje nije bitno. Uzmi primjer PC od 9,98. Na maloprodajnom računu to je 7,98 (7,984) osnovice pa je PDV 2,00, a u veleprodajnom na osnovicu od 7,98 dobiješ PDV od 1,99 (1,995 što kažeš da se zaokružuje na 1,99). Dakle ukupna cijena je 9,97. Ukupna cijena na veleprodajnom računu nije ista kao ukupna cijena na maloprodajnom računu. Tu te kupac može pitati zašto?
Jul 22, 2013 at 11:30 AM
iperkov wrote:
U računu R postoji ti greška. Naime kada se računa 25%PDV na osnovicu od 799,98 izračun ispada 199,995.
Naćin zaokruživanja na cijeli iznos lipa nekad davno je propisan i objavljen (ne sječam se kada). Znam da sam morao još u DOS-u raditi funkciju koja će
zaokruživati na više tek kada je PREKO 0,5 lipa, a na niže kada je do UKLJUČENO 0,5 lipa. Dakle nisam smio koristiti matematičku funkciju ROUND()
Dakle iznos PDV u tvom gornjem primjeru treba biti 199,99, pa je ukupan iznos R računa 999,97 - dakle jednako kao u maloprodajnom računu.
Interna pravila zaokruživanja neće ti puno pomoći, zaokruživanje = pogreška (i lingvistički i matematički). Npr. primjeni svoje zaokruživanje tako da MPC ispadne 999,98.

Po tvom:

VPC PDV MPC
799,98 199,995 199,99 -> 999,97
799,99 199,9975 200,00 -> 999,99

Poanta svega je da kad PDV računaš "s lijeva u desno" (kad na osnovicu primjeniš 25%, a MPC kako ispadne), neke maloprodajne cijene ne mogu se dobiti!
Jul 22, 2013 at 11:41 AM
acmevagabundo wrote:
Zaokruživanje nije bitno. Uzmi primjer PC od 9,98. Na maloprodajnom računu to je 7,98 (7,984) osnovice pa je PDV 2,00, a u veleprodajnom na osnovicu od 7,98 dobiješ PDV od 1,99 (1,995 što kažeš da se zaokružuje na 1,99). Dakle ukupna cijena je 9,97. Ukupna cijena na veleprodajnom računu nije ista kao ukupna cijena na maloprodajnom računu. Tu te kupac može pitati zašto?
Mora biti ista cijena. Naplaćeni iznos mora biti u skladu s cjenikom i računom.
Jul 22, 2013 at 12:33 PM
Slažem s da mora biti ista cijena. Pošli smo od maloprodajnog dućana u čijem se knjigovodstvu zalihe vode s ukalkuliranim maržama i PDV-om. Koliko sam upućen od strane knjigovođa te se stavke vode na posebnim kontima, pa tako imamo i konto s PDV-om koji se izračunao i knjižio na to konto još prilikom zaprimanja robe i izrade kalkulacije.
Ja krećem od tog iznosa, dakle od iznosa PDV uključenog u maloprodajnu cijenu. Izračunati zaokružen PDV odbijem od iskazane maloprodajne cijene i ono što ostane je osnovica. To bi kako kaže damir_ bilo s desna u lijevo. Ako tu dođe do nekih neslaganja na nivou jednog artikla ili cijelog računa u smislu da bi izračunati PDV na temelju OSNOVICA x 25% PDV (ili 5% ili 10%) trebao biti neki drugi iznos, to proglašavam pogreškom zbog zaokruživanja. Vlasnici maloprodajnog dućana su s time upoznati, a kupac ako se i buni može dobiti objašnjenje o čemu se radi.
Ovime se zadovoljava rasknjiženje PDV u knjigovodstvu, ali se može pojaviti problem kod predaje PDV obrazaca (također i iz knjigovodstva kupca kojem je to UR-a). U poreznoj su znali u početku praviti problem ako osnovica pomnožena sa stopom PDV-a odstupa od iskazanog iznosa PDV. Medjutim imam informaciju da se tolerira odstupanje do kune)
Jul 23, 2013 at 10:44 AM
Tu se slažemo, novi Zakon je rekao kako mora izgledat račun. Osnovica za PDV se znala i do sada (i bila je iskazana na rč.) i, koliko znam, u izračunu se zapravo nije ništa promjenilo. I u Njemačkoj su cijene 999,98.

Toleriralo se do 1 kn dok se Obrazac PDV nosio u PU. Iskreno, ne znam kako je sada jer mi program i dalje stavlja unutar 1 kn.
Ukratko. Prvo se PDV zaokružuje na gotovinskom računu, zatim se zaokružuje kad se svi gotovinski računi unose u Knjigu izlaznih računa u jednoj stavci. Na kraju svi računi iz Knjige izlaznih rč. (gotovinski i negotovinski) zbrojeno idu u Obrazac PDV i tu se tolerira spomenuta kuna.

Dugo mi je trebalo da se pomirim sa dubiozama tipa, tolerira se ovoliko ili onoliko. Da se kojim slučajem pitalo matematičara ne bi se sad bavili glupostima. Pogledajmo spomenutu 1 kn. Ako se već nije uvažila statistička pogreška, onda tolerirancija treba biti u postotku %, a ne u apsolutnom iznosu. Obrtnik sa 8000,00 kn mjesečnog prometa te INA i T-com imaju toleranciju 1 kn. Matematički smiješno. Jedini razlog vidim u činjenici da kontrolu mogu vršit i oni koji postotak ne znaju izračunat bez zbrajaljke :(
Jul 23, 2013 at 2:41 PM
Edited Jul 23, 2013 at 2:42 PM
No, vratimo se na pitanje, koje je na mjestu.
Prije svega radi se o maloprodaji u kojoj je propisano izdavanje računa u kunama sa krajnjom cijenom - mpc zaokruženom na 2 decimale.
Stoga, smatram da trebate ići unazad i izbiti PDV iz MPC-a da bi dobili osnovicu.
Bavim se ovim poslom preko 20 godina i dobro su mi poznati ti problemi.
Ako nakon izbijanja pdv-a zaokružujute cijenu bez pdv-a (kolokvijalno vpc - no to je zastario pojam) na 2 decimale uglavnom nećete dobiti točan rezultat.
Riješenje je više decimala. Meni je praksa pokazala da je iskazivanje 4 decimale na cijeni bez pdv-a sigurno dovoljno da se osigura korektna matematika i "prema napred i prema nazad".

No, kod više stavaka i tu se javljaju razlike.
Jedino riješenje je tzv. razlika kod zaokruženja koja se iskazuje na kraju računa i prije iskazivanja ukupne osnovice, pdv-a i ukupnog iznosa.
Znači, zbrojite sve stavke sa ukupnim iznosima bez pdv-a, izračunate sve osnovice (zbroj osnovica 5%, 10% i 25%) i usporedite ta dva iznosa.
Ako se pojavi razlika iskazujete ju kao Razlika kod zaokruženja.
Jul 24, 2013 at 11:48 AM
U osnovi se slažemo, ide se "prema nazad" bez obzira koju cijenu iskazuješ u stavci računa. U rekapitulaciji se zbroje MPC po tarifnim stopama, PDV ide "prema nazad", osnovica kak ispadne. Cijene u cjeniku su MPC i svi zadovoljani.
Kod izdavanja računa, kad zaključiš račun, znaš da li je manji od 700,00 kn pa možeš birat koje ćeš cijene iskazati u stavci rč. (eventualno u setup-u programa može stajati oznaka može-ne može pojednostavljeni račun pa nek korisnik bira).
U pozadini podatke možemo zapisivat na različite načine, ali uvijek sam bio zagovornik da se cijene iskazuju u kunama i lipama, znači dvije decimale. Ima izuzetaka, ali ne bi širio temu.
Jul 25, 2013 at 3:21 PM
Edited Jul 25, 2013 at 3:23 PM
**damir_ wrote:**
Kod izdavanja računa, kad zaključiš račun, znaš da li je manji od 700,00 kn pa možeš birat koje ćeš cijene iskazati u stavci rč. (eventualno u setup-u programa može stajati oznaka može-ne može pojednostavljeni račun pa nek korisnik bira).
Mislim da vam ovo nije ok.
Prikaz stavaka na tzv pojednostavljenom računu ne odnosi se na maloprodajne račune.
Provjereno kod pročelnice u PU Bjelovar.
Svi maloprodajni računi (u trgovinama, kioscima, caffe barovima, restoranima, pizzerijama) moraju imati istaknutu maloprodajnu cijenu.
A to je cijena sa uključenim PDV-om.
To je i logično, zar ne!?
Jul 25, 2013 at 3:31 PM
Mala dopuna vezana uz probleme zaokruživanja cijena.
Ako se ide od cijena bez pdv-a prema krajnjoj cijeni tada u pravilu treba izbjegavati bilo kakva zaokruženja.
Danas sam imao slučaj korisnika koji prodaje pšenicu količine 58007 kg po cijeni bez pdv-a 1,0525 kn.
Ako primjenjujemo zaokruživanje cijene s PDV-om na 4 decimale: 1,0525 * 1,25 = 1,315625
Kada to pomnožimo sa velikim količinama dobiti ćemo zaista bitne razlike ako zaokružujemo na bilo koji broj decimala.
Ovaj post je napisan samo kao mala pomoć onima koji se muče sa sličnim problemima. :)
Jul 25, 2013 at 3:33 PM
Edited Jul 25, 2013 at 3:33 PM
Stanki wrote:
**damir_ wrote:**
Kod izdavanja računa, kad zaključiš račun, znaš da li je manji od 700,00 kn pa možeš birat koje ćeš cijene iskazati u stavci rč. (eventualno u setup-u programa može stajati oznaka može-ne može pojednostavljeni račun pa nek korisnik bira).
Mislim da vam ovo nije ok.
Prikaz stavaka na tzv pojednostavljenom računu ne odnosi se na maloprodajne račune.
Provjereno kod pročelnice u PU Bjelovar.
Svi maloprodajni računi (u trgovinama, kioscima, caffe barovima, restoranima, pizzerijama) moraju imati istaknutu maloprodajnu cijenu.
A to je cijena sa uključenim PDV-om.
To je i logično, zar ne!?
Tako baš i ne mogu isčitati iz ovog "naputka" : http://www.porezna-uprava.hr/PdviEu/Documents/Uputa%20o%20obvezi%20izdavanja%20ra%C4%8Duna%20prema%20propisima%20u%20nadle%C5%BEnosti%20PU%20(24.07.2013.).pdf
Aug 2, 2013 at 12:04 PM
Ima li netko konkretno rjesenje kako treba izgledati R racun u primjeru datom na pocetku?

Svi mi mozemo racunati u pozadini (baze, varijable, forme, itd) sa "milion" decimala, kako bi nam rezultati bili sa sto manje gresaka, ali mene interesira sto ispisati na papir, jer to je jedino sto se uzima u obzir. Mislim da su 4 decimale dovoljne za izbjegavanje gresaka zaokruzivanja, ali mi se cini da se na racunima to ne moze ispisivati nego samo 2 decimale. Da li je jedino ispravno rjesenje ovo sto predlaze Stanki, sa ispisom Razlike zaokruzenja, jer ja ne vidim drugo?