Naknadna dostava

Jul 14, 2013 at 6:28 PM
Poštovani,

imam pitanje u vezi naknadne dostave računa u PU.

Naime, pitanje je kada se inicijaliziraju varijable NakDost i oznaka paragon bloka, odnosno kada nakdost mora biti true a kada false?

Dakle, koji od ova 2 slučaja traži nakdost=true?
  1. slučaj:
Fiskalizacija trenutno nije prošla, pukla je veza na internet. Izdajemo račun bez JIR ali sa ZKI. Nakon što je "došao" internet. kroz program odabiremo naknadnu fiskalizaciji i da li je tada nakdost=true?
  1. slučaj:
    Nema struje u objektu i ispisujemo one divovske blok račune. Naknadno ih fiskaliziramo i da li tada ide nakdost=true i oznaka paragon bloka?
Unaprijed hvala.
Jul 14, 2013 at 7:03 PM
  1. slucaj sigurno je nakdost = TRUE jer smo ranije vec izdali racun sa postojecim ZKI a sada ga samo naknadno fiskaliziramo, odnosno dostavljamo
  2. slucaj nikad nisam imao priliku u praksi isprobati, ali u teoriji i tu bi trebalo ici nakdost=true jer je racun vec izdan
Jul 14, 2013 at 7:27 PM
Hvala na odgovoru.

Evo što sam pronašao u tehničkoj specifikaciji:

NakDost:
"Pod naknadnom dostavom računa Poreznoj upravi smatra se situacija kad je isti prethodno izdan kupcu bez JIR-a (npr. prekid internet veze ili potpuni prestanak rada naplatnog uređaja). True ako je riječo naknadnoj dostavi računa, u suprotnom false"


ParagonBlok:
Dostavlja se samo u slučaju potpunog prestanka rada naplatnog uređaja kada obveznik fiskalizacije mora prepisati izdane paragon račune i prijaviti ih putem poruke Poreznoj upravi.