"Content_Type" is an unexpected token. The expected token is ""or"". Line 2, position 18

Coordinator
Jul 9, 2013 at 11:43 AM
Kod ECHO veze prema CIS-u, provjerite da li je definiran neki PROXY server i prema potrebi ga isključite u postavkama Internet Explorera :)

Naletili smo upravo kod jednog korisnika, srećom, izgubljene su samo 2-3 minute, no, možda nekome pomogne u budućnosti :)

Nije, naravno, radila niti prijava PP.