Pogrešna oznaka poslovnog prostora

Jul 9, 2013 at 2:59 AM
Pozdrav,

Imamo situaciju gdje smo greškom kreirali fiskalni račun i poslali zahtijev sa krivom oznakom poslovnog prostora. Nakon toga smo prijavili promjenu adrese sa ispravnom oznakom poslovnog prostora, te kreirali storni račun sa ispravnim podacima.

Pretpostavljam da ovo neće proći jer je narušen slijed računa (nakon prijave nove oznake numeriranje se resetiralo te je storni račun dobio oznaku prvog).

Što činiti u ovakvoj situaciji?
Jul 9, 2013 at 9:26 AM
jgvozdic wrote:

... Nakon toga smo prijavili promjenu adrese sa ispravnom oznakom poslovnog prostora...

Ne može se ispraviti oznaka PP. Može se samo zatvoriti PP. Ispravit se mogu samo adresa i radno vrijeme.

Znači, niste promijenili oznaku starog PP nego otvorili novi PP. Zato ste dobili račun broj 1. Sad treba stornirati oba računa te, po želji, zatvoriti onaj prvi PP. U fiskalnom zakonu piše kako stornirati račun.
Don't kill the messanger.
Jul 9, 2013 at 11:41 AM
Mogu li ja onda teoretski zatvoriti PP sa krivom oznakom poslovnog prostora, i otvoriti novi sa svim istim podacima i novom, ispravnom, oznakom poslovnog prostora?

Prvi račun sa krivom oznakom je ošao kao:
1-krivaoznaka-1

Pa sam onda prijavio poslovnim prostor sa ispravnom oznakom i napravio storni račun za koji sam dobio:
1-ispravnaoznaka-1

Postoji šansa da se oba računa storniraju?

Svaka pomoć je dobrodošla
Jul 9, 2013 at 1:28 PM
jgvozdic wrote:
Mogu li ja onda teoretski zatvoriti PP sa krivom oznakom poslovnog prostora, i otvoriti novi sa svim istim podacima i novom, ispravnom, oznakom poslovnog prostora?
Već si otvorio dva PP i ne treba ti treći. Oznaka PP je jedinstvena oznaka nekog PP i ona se ne može mijenjati kao što ne možeš mijenjati svoj OIB.

Predlažem slijedeće:
  1. Sa "krivog" poslovnog prostora storniraj račun 1-krivaoznaka-1 računom 2-krivaoznaka-1.
  2. Zatvori PP krivaoznaka.
  3. Storniraj račun 1-ispravnaoznaka-1 računom 2-ispravnaoznaka-1
  4. Nastavi koristiti PP ispravnaoznaka sa slijednosti 3-ispravnaoznaka-1, 4-ispravnaoznaka-1 itd.
  5. Jedini problem bi mogao biti to što je prvi račun u slijednosti storno račun, a drugi račun storno prvog storno računa. Zato napravi zapisnik o ovom događaju i neće biti nikakvih problema.
Jul 9, 2013 at 1:44 PM
Edited Jul 11, 2013 at 2:59 PM
Hvala na odgovoru. Da, evo iskomunicirao sam u međuvremenu i Aspisom.

Kod krivih oznaka poslovnog prostora, potrebno je poslati zahtijeve za zatvaranjem, pa onda otvoriti ispravne. Kako kažu, stornirati račune za poslovne prostore sa starim oznakama nije potrebno, nego je potrebno napraviti interni akt sa opisom problema, te poduzetim mjerama za rješavanje istog.