PNP kad subjekt nije u sustavu pdv

Jun 11, 2013 at 9:34 AM
dakle imam pitanje, pretpostavka je da subjekt nije u sustavu pdv-a.
recimo bijela kava ima porez PDV10% + PNP3%

e sad, pitanje:
  1. racuna li se i PDV i PNP, a salje se samo podatak o PNP,
    ili
  2. racuna se samo PNP te se samo on i salje?
pitam jer razlika je naravno u osnovici i iznosu poreza koji su drugaciji u oba slucaja
Jun 11, 2013 at 12:14 PM
Edited Jun 11, 2013 at 12:14 PM
odgovor je : 2.

"Osnovica bez poreza" je i za PDV i za PNP ista.
Dakle, bez obzira jeli obveznik u sustavu PDVa ili ne, iznos PNPa je isti!
Jun 11, 2013 at 1:12 PM
mladenbabic wrote:
odgovor je : 2.

"Osnovica bez poreza" je i za PDV i za PNP ista.
Dakle, bez obzira jeli obveznik u sustavu PDVa ili ne, iznos PNPa je isti!
Ne kužim ovo, zar nije:
ako je npr. iznos = 10 kn

Ako jesi u sustavu PDV-a
PNP = 10 / 1.13 * 0.03 = 0.265 kn

Ako nisi u sustavu PDV-a
PNP = 10 / 1.03 * 0.03 = 0.291 kn
Jun 11, 2013 at 5:37 PM
mladenbabic wrote:
odgovor je : 2.

"Osnovica bez poreza" je i za PDV i za PNP ista.
Dakle, bez obzira jeli obveznik u sustavu PDVa ili ne, iznos PNPa je isti!
to mi nema logike, jer ako se obracunava PDV onda ce osnovica
biti manja a samim time i PNP
Dok u slucaju ne racunanja PDVa racuna se samo PNP sto za posljedicu ima vecu osnovicu te veci iznos poreza
Jun 11, 2013 at 6:58 PM
Mislio sam na slijedeće :
U cijeni od 128kn u kojoj je i 25% poreza i 3% poreza, osnovca i za 25postotni porez i za tri postotni porez je jednaka .. 100kn. Dakle, ako se ukine porez od 25%, PNP ostaje na istu osnovicu i ostaje jednak.
Preskočio sam praktični dio da će onaj tko nije u sustavu PDVa morati u prodjanoj cijeni zaračunati i minimalno porez koji je platio u dobavi, pa on ne može to prodavati samo za 100+PNP. nego mora uvećati osnovicu i minimalno za taj porez čime u praksi uvećava i osnovicu za porez na potrošnju.

Dakle odgovor na pitanje bi bio : ako su u oba slučaja jednake prodajne cijene s već ukalkuliranim svim porezima, onda je :
u slučaju kada obveznik nije u sustavu PDVa, a u prodajnoj cijeni s porezom se već nalazi samo PNP od 3%, iznos tog PNPa se izračunava primjenom preračunate stope koju možeš izračunati izrazom : (stopa3*100) / (stopa3+100) (!!! dakle nema poreza od 10% - što si i pitao)

Ako je pak u prodajnoj cijeni već i porez od 10% i porez od 3%, onda se preračunata stopa za izračun 3postotnog iznosa poreza izračunava slijedećim izrazom : (stopa3 * 100) / (stopa3 + stopa10 + 100),
a stopa za izračun 10postotnog iznos poreza se izračunava izrazom : (stopa10 * 100) / (stopa3 + stopa10 + 100)

huh.
Jun 11, 2013 at 10:01 PM
mislim da se slazemo.

pojednostavljeno, ukoliko coca-cola ima prodajnu cijenu od 10kn (inace ima porez 10% + pnp), tada bi stanje trebalo izgledati ovako:
  1. Subjekt u sustavu PDV
    osnovica: 8,85; PDV10: 0,88; PNP3: 0,27
2.Subjekt nije u sustavu PDV
osnovica: 9,71; PNP3: 0,29
Jun 11, 2013 at 10:38 PM
Edited Jun 11, 2013 at 10:39 PM
@vivax123, upravo tako.

Tu treba samo zapaziti da onaj tko nije u sustavu, na istu osnovicu plaća jednak iznos PNP kao i onaj tko u sustavu jest.
Ovaj povećani PNP iz vaših primjera je povećan samo radi toga što je osnovica za njegov izračun povećana - ali je time u stvari povećana i bruto marža (zarada) tog poduzetnika koji nije u sustavu. Kada bi se on odrekao dijela te povećane marže, i sveo osnovicu za PNP jednaku onoj obveznika koji je u sustavu PDVa, porez bi im bio jednak, a prodajna cijena onoga izvan sustava manja i konkurentnija za krajnjeg kupca. Dakle, sama činjenica jeli ili nije "subjekt" u sustavu PDVa, ne utječe na iznos PNPa! Upravo kako sam i na početku rekao :)