Dva cerifikata na isto računalo

Apr 15, 2013 at 9:57 AM
mislim na dvije firme a isto računalo.
Jedan da se zove FISKAL 1, a drugi FISKAL 2