Poslana pogrešna oznaka plaćanja

Apr 2, 2013 at 11:04 AM
Umjesto G poslano K.
Ima li potrebe za ponovnim slanjem istog računa sa ispravljenom oznakom plaćanja?
Apr 2, 2013 at 11:08 AM
Edited Apr 2, 2013 at 11:08 AM
Vidi ovo:

http://www.porezna-uprava.hr/fiskalizacija/fiskalizacija.asp'26. Ukoliko kupac izmjeni način plaćanja nakon što je dohvaćen JIR npr. nema gotovine već izvadi karticu, da li je potrebno stornirati prethodni račun i izdavati novi?

S obzirom da je način plaćanja obvezni dio računa, način plaćanja treba biti ispravno označen. Znači, ako se promjeni način plaćanja iz gotovine u karticu nakon što je dohvaćen JIR, bez obzira da li se isto događa dok je kupac još na blagajni ili ne, potrebno je stornirati prethodni račun i izdati novi s ispravno iskaznim načinom plaćanja. Kako se u smislu odredbi čl. 24 Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, sve obveze propisane za izdavanje računa odgovarajući primjenjuju i kod izdavanja računa za storniranje računa (sadržaj, broj), to konkretno znači da je potrebno fiskalizirati 3 dokumenta: prvi račun, račun za storniranje računa (s negativnim iznosima) te ispravni račun za isporuku dobra ili obavljenu uslugu. Pri tome svaki dokument ima svoj (novi) redni broj računa, sukladno pravilima slijednosti koje utvrđujete svojim internim aktom.

Napominjemo da je prije izdavanja računa vrlo važno s kupcem utvrditi način plaćanja računa, kako bi se unaprijed izbjegla situacija da se, samo radi promjene oznake načina plaćanja (kao obveznog elementa računa), već izdani i fiskalizirani račun mora stornirati i izdati novi.
Apr 2, 2013 at 2:19 PM
Odlično, puno hvala!