Fiska.exe - kako postaviti P1-1

Mar 31, 2013 at 6:30 PM
Edited Mar 31, 2013 at 6:31 PM
korisnik želi oblik računa sa crticama, kako to postaviti?
dakle: n-P1-1

da li ima veze ako na računu piše taj oblik, a šalje se n/P1/1 ?
Mar 31, 2013 at 10:46 PM
Nisam siguran pa provjeravam.. nisam registrirao da negdje šaljemo kose crte. Broj računa se sastoji od.. oblika:
<tns:BrRac>
<tns:BrOznRac>122</tns:BrOznRac>
<tns:OznPosPr>POSL1</tns:OznPosPr>
<tns:OznNapUr>1</tns:OznNapUr>
</tns:BrRac>
Ako je ovo točno onda nije bitno što je na papiru.. Fiska se mora prilagoditi formi dokumenta razmjene.
Mar 31, 2013 at 11:13 PM
uh, da moj previd.

hvala!