Object reference not set to an instance of an object

Mar 26, 2013 at 1:12 PM
Pozdrav svima,

prvo zahvala svima, koji su radili na ovom projektu, mislim da su svima nama olakšali život :)

Rješenje, koje smo mi spremili radi na sledeći način:
.NET 4.0 blagajna koristi .dll, koji smo spisali da kako bi koristila .NET .dll Raverusa.

Testiranje je prošlo bez ikakvih problema, kad smo instalirali novu verziju kod stranke, u trenutku kad inicializiramo razred cis, dobimo "Object reference not set to an instance of an object".

Prijava poslovnog prostora bila je uspešna iz Backoffice-a, koji koristi isti .dll.

Stranka ima Win XP SP3. Pitam se šta bi moglo nedostajati kod stranke?
Mar 26, 2013 at 10:41 PM
Mea culpa - nije imalo veze sa dll-om, nego sa mojim blesavim upravljanjem exception-a.

Zamolio bi moderatora, da izbriše diskusiju.