error level 100

Mar 26, 2013 at 12:53 PM
Opet jedno pitanje za početnike: Obavi mi fiskalizaciju i dobijem odgovor da je OK , dobijem datototeku sa UUID, JIR; Datum i ZKI i poruku da je OK ali mi javlja i error level 100. Šta mu to znači?