Ispisujete li ZKI na račune plaćene preko transakcijskog računa?

Mar 24, 2013 at 9:35 PM
Edited Mar 24, 2013 at 9:37 PM
... odnosno, računate li to uopće za račune koji se ne šalju u CIS?

Ako ga ispišem, a ne pošaljem u CIS, netko bi mogao provjeravati preko weba/sms-a i zaključiti (ispravno) da račun nije evidentiran u PU.

A pri tome možda ne znati da ga ni ne treba slati pa bezveze napravi neku dojavu/prijavu.

Bolje ne talasati... ili?
Mar 25, 2013 at 6:46 PM
Zakon kaže da se ZKI i JIR ne moraju pisati za račune koji nisu plaćeni gotovinom.

Ako je tako, bolje ne pisati :)