Fiskalizacija na Andoridu

Mar 8, 2013 at 9:17 AM
Da li se netko bavio da može dati hint oko potpisivanja xml-a?

Hvala.