Hotelsko poslovanje - checkout gosta

Mar 4, 2013 at 2:28 PM
Situacija: Gost dođe u hotel na 7 dana. Cijelo to vrijeme uzima jelo i piće koje ne plaća odmah
nego se to piše na sobu. Na kraju kada gost odlazi, radi se checkout i tek tada se gostu izdaje račun
koji je zbir svih usluga smještaja, konzumacije jela i pića, ovisno o načinu plaćanja i taj račun se
fiskalizira.

Problem: Obzirom na to da restoran i kafić ima svoju zalihu, sa svakom konzumacijom jela
i pića mora se napraviti neki dokument kako bi zaliha razdužila, a kuharima i konobarima zaliha
štimala.
Taj dokument ne smije biti račun jer ne znamo način plaćanja. Ukoliko se ipak odlučimo napraviti
račun, moramo odabrati način plaćanja. Kod checkouta bi u tom slučaju morali stornirati sve račune
koje smo izdali gostu ako gost na kraju izabere neki drugi način plaćanja i napraviti nove račune.

Prijedlog riješenja: Umjesto računa, ukoliko gost traži da se to piše na sobu, izda se dokument
koji izgleda slično računu (nema JIR-a i ZKI-a) i u zaglavlju piše Potvrda konzumacije za sobu xxx.
Ta Potvrda konzumacije bi isto trebala imati neki brojač za koji mi se čini da nebi trebao imati
veze s brojačem računa. Na kraju kada se radi checkout, radi se zbir tih Potvrda konzumacije
i za to se izdaje jedan jedini račun.

Šta kažete?
Mar 4, 2013 at 3:52 PM
Prvo bi ti savjetovao da se to ne zove "potvrda konzumacije" jer može gost naručiti masažu ili šta god drugo. Recimo da se zove narudžba. Ja bi bazu stavio tablicu narudžba(order) dao bi joj atribute datum, soba, opis, gost, osobe koje su pružile uslugu. Zatim bi joj dodao status.
0 - naručeno
1 - isporučeno
2 - naplačeno
8 - gost odustao
9 - hotel ne može isporučiti

Zatim bi imala vrstu recimo
1 - kuhinja
2 - usluge

Sada ako kupac naruči kamenice u sobu, kreirat će se nova narudžba sa potrebnim opisom statusom 0 i vrstom 1. U kuhinji će ljudi dežurni zaduženi za dostave po sobama vidjeti narudžbu, kad se narudžba isporuči mijenja se status u 1, nakon naplate se mijenja u 2. Ako naruči masažu onda će onima u salonu biti pikazano opis i vrijeme masaže koju moraju napraviti. Kada gost odlazi iz hotela prikažeš mu i naplatiš sve naruđbe sa statusom 1, one nakon naprate prelaze u 2.

Ova narudžba bi po meni onda bila interni dokument koji nema veze s ničim izvan hotela.
Mar 5, 2013 at 6:26 AM
Nije mi jasno kako si zamislio checkout:
 • da li svaka narudžba za sebe postaje račun? U tom slučaju gost plaća više računa. To mi izgleda nepraktično.
  Mislim da bi se trebao izdati jedan račun, a u specifikaciji da se navedu Narudžbe s datumom, brojem, blagajnom, iznosom...
 • šta je s brojačem dokumenta na narudžbama i brojačem na računima? To su dvije odvojene stvari?
  Računi moraju biti u neprekinutom nizu pa mi je logično da tek na checkoutu narudžba dobije novi broj računa.
Hvala na odgovoru!
Mar 5, 2013 at 9:25 AM
Nije mi jasno kako si zamislio checkout:
 • da li svaka narudžba za sebe postaje račun? U tom slučaju gost plaća više računa. To mi izgleda nepraktično.
  Mislim da bi se trebao izdati jedan račun, a u specifikaciji da se navedu Narudžbe s datumom, brojem, blagajnom, iznosom...
 • šta je s brojačem dokumenta na narudžbama i brojačem na računima? To su dvije odvojene stvari?
  Računi moraju biti u neprekinutom nizu pa mi je logično da tek na checkoutu narudžba dobije novi broj računa.
Hvala na odgovoru!
Mar 5, 2013 at 11:12 AM
Edited Mar 5, 2013 at 11:13 AM
Sve narudžbe bi išle pod stavke računa. Račun bi se izdao kod checkout-a i on bi recimo izgledao:
 1. nočenje 3x 800 kn
 2. masaža 2x 300 kn
 3. kamenice
 4. kavijar
i imao bi sve potrebne dijelove koji svaki račun mora imati po zakonu (redni broj, oznaka poslovnice, datum itd).


Onda bi još gostu mogao isprintati dnevnik njegovog boravka u hotelu koji nema nikakve formalne veze sa računom nego služi samo za informativne svrhe. On bi npr. izgledao ovako:

Osnovni troškovi: nočenje 3x
 1. dan (masaža - 22:30 sati)
 2. dan
 3. dan (narudžba u sobu - 14:00 sati (kamenice, kavijar), masaža - 21:45 sati )