Porezi, PNP izvještaji po kategorijama...

Mar 2, 2013 at 9:52 AM
Edited Mar 2, 2013 at 9:56 AM
Recimo da imam jedan artikl koji ima sljedeće poreze pdv10 i pnp3 i cijena mu je 10 bruto

Ako prodam 1 artikl računica je sljedeća

osnovica = 8,8495575221239 kn
porezi = 1,1504424778761 kn
cijena = 10 kn

Na računu će biti prikazano
osnovica = 8,85 kn
porezi = 1,15 kn
cijena = 10 kn

Ako prodam 100 artikla i sve na istom računu onda je to

osnovica = 8,8495575221239 * 100 = 884,95575221239 kn
porezi = 1,1504424778761 * 100 = 115,04424778761 kn
cijena = 10 * 100 = 1000 kn

Na računu će biti prikazano
osnovica = 884,96 kn
porezi = 115,04 kn
cijena = 1000,00 kn

Ako prodam 100 artikla i sve na posebnom računu onda je to

osnovica = 8,85 * 100 = 885 kn
porezi = 1,15 * 100 = 115 kn
cijena = 10 * 100 = 1000 kn

Na računima će zbrojno biti prikazano
osnovica = 885,00 kn
porezi = 115,00 kn
cijena = 1000,00 knPitanje:
Ako u bazu spremam osnovice i poreze sa 15 decimala onda neće dolaziti do razlike u zavisnosti sa računima sa jednom stavkom i više stavki,
ali u izvještaju PNP-a po kategorijama zbroj poreza neće biti isti kao zbroj poreza koji je ispisan u izdanim računima.
(U izdanim se zaokružuje na svakom računu a kod izvještaja će se sve skupa zbrojiti i onda precizno izračunati)

Ako poreze spremam sa 2 decimale kao što je na računu onda ću kod izvještaja dobiti ovo:
osnovica = 885,00 kn
porezi = 115,00 kn
cijena = 1000,00 kn
i kada se osnovica pomnoži sa 0.13 to ispadne 115,05 i nije dobra računica u izvještaju.


Meni je logično da spremam sa 15 decimala jer je preciznije ali ako bi se išli zbrajati porezi po računima ono neće biti jednaki kao na izvještaju.
Da li netko ima iskustva s time i može me savjetovati?
Kako spremate poreze u bazi i kako generirate izvještaje za pnp po kategorijama.
Mar 3, 2013 at 6:43 PM
Već smo raspravljali o tome.
Svatko radi drugačije, a pošto zakonom nije PRECIZNO specificirano onda svatko može raditi onako kako protumači.
Mi (u firmi) recimo spremamo porez na dvije decimale (i računamo ga po stavci, a ne na ukupnu osnovicu), i da , znamo, ne štima osnovica, ne štima ni preračunatom stopom dok računaš od ukupnog iznosa(ako ima više stavki), ali nama (u firmi) ima logike i tako smo si protumačili.
Znači, porez po stavci na 2 decimale i to zbrojeno je ukupan iznos poreza i to šaljemo na fiskalizaciju i to dok zbrajamo, na neznam kakvoj rekapitulaciji, je to.
Ne tvrdim da je to točno i ispravno ali, na žalost nas programera, država ne propisuje takve stvari nego propisuje svakakve gluposti(npr. plaćanje novčanice).
Mar 3, 2013 at 7:16 PM
Hvala na odgovoru. Pogledao sam dosta unazad i nisam našao ništa o tome, valjda nisam dobro tražio. Takav odgovor sam i htio, dal postoji neki zakon o tome ili neke smejrnice....Znači onda je vam je vjerojatno sve u bazi na 2 decimale. Baš me zanima koje je međunarodni standard što se tiče toga......
Mar 3, 2013 at 10:29 PM
Da slažem se s spikijem. Također spremamo porez na dvije decimale izračunato po stavci, jer tako ga na kraju krajeva i šaljemo u poreznu upravu (XML kaže dvije decimale, ne 15).
Volio bih da netko argumentira kvalitetniji i ispravni pristup ovom problemu.
Mar 4, 2013 at 6:07 AM
Nema kvalitetnijeg pristupa,
treba pamtiti i iskazivati porez koji se naplaćuje kupcu, a to je po stavci.
Kod svih naknadnih izvjestaja, porez se uvijek samo zbraja i kod njega ne dolazi do odstupanja a
moze doci do odstupanja npr. osnovica, radi preracuna.
S time nikada u praksi, nije bilo problema.
Mar 4, 2013 at 6:37 AM
Edited Mar 4, 2013 at 6:38 AM
Imaš proizvod kojemu je cijena 10000 kn sa pdv om,
Ako je PDV13% onda je računica sljedeća:
 1. slučaj. Ako ga naplatiš u cijelosti na 1 stavci, osnovica porez su:
  8849,56 + 1150,44 = 10000 kn
 2. slučaj. Ako proizvod rastaviš na 100 stavki, osnovica porez su:
  88.50 + 11.50 = 100 kn
 3. slučaj. Ako proizvod rastaviš na 10000 stavki, osnovica porez su:
  0.88 + 0.12 = 1 kn
U prvom i trećem slučaju je razlika ukupnog poreza 49,56 kn na cijenu proizvoda od 10000 kn. Iako ovo pričam teoretski i valjda nema toga u praksi, ali prema vama razlika od 50 kn na 10000 kn je legalna. O ovom slučaju plača se 49,56 više poreza na štetu prodavača, ali postoje slučajevi gdje se plača toliko manje. Recimo prodajem neki stroj za 100 000 kn i svaki vijak stavim na posebnu stavku i tako 10000 vijaka. (Moža je ovo knjigovodstveni trik?!?!?)

Još samo želim reći da sam probao Openbravo i tamo kod izvještaja poreza se oni ne obračunavaju po stavkama, neko se preciznu računaju pa tako u izvještaju ispadne manje poreza nego je na sumirano na svim računima....Znači da oni koji koriste Openbravo, a vjerujte da ih ima dosta, knjiže poreze na taj način....
Mar 4, 2013 at 7:23 AM
Da ovo je po malo stalna tema zaokruživanja..

Tako na primjer:
 • Trgovina prehrane sa dosta računa sa vage ima na kraju dana obračun financijski po računima koji se zna dosta razlikovati od materijalnog kada sumiramo prodane artikle materijalno pa ih onda obračunavamo. Za ovo bi volio znati riješenje Openbravo ili .. :)
 • Porezi na kraju dana nisu točni ako ih promatramo zbrojene zaokružene na dve decimale na svakom pojedinom račun. Imali smo slučaj da se PDV obrazac ne primi sa takvim vrijednostima.
Po nama je ispravnije i točnije sumirati kategorije u obračunskom periodu i onda na kraju napraviti matematiku..
Mar 4, 2013 at 7:35 AM