Dupli broj računa

Feb 27, 2013 at 7:07 AM
Greškom u programu (koji je u međuvremenu ispravljen) poslan je dvaput isti broj račuma. Računi su za različite stvari.
Jedan ot tih računa treba zapravo ići sa drugog naplatnog mijesta. račun ima broj
21/PP1/1, a trebao bi imati broi 1/PP1/2.

Kako da storniram ovaj račun i dali treba slati prijavu poslovnog prostora za drugi naplatni uređaj?
Feb 27, 2013 at 10:55 AM
Rečeno je da ako se pošalje više računa s istim brojem/posl.prostorom/napl.uređajem u bazi ostaje zadnji poslani.
Prema tome, valjda bi prvo trebao (s novim brojem i datumom) stornirati onaj krivo poslani (ako je poslan nakon ispravnog). Onog prvog nema, pa to znači da treba (opet s novim brojem i datumom) poslati onog prvog.
Tada poslati onog drugog, s novom oznakom naplatnog uređaja.
Poslovni prostor ne treba dojavljivati.
Ja bih sve to popratio s jednim papirom (zapisnikom) na kojem bi objasnio što se je desilo (potpis i pečat), koji bih ostavio korisniku na prodajnom mjestu, za slučaj da se netko nekad na to napikne, u što sumnjam.
Ako želiš, možeš ovakav upit poslati i APIS help-desku (detaljnije im objasni koji račun je kada poslan, pazi na terminologiju - mislim na "naplatno mjesto") i eventualni odgovor priloži zapisniku.
Tako otprilike sam riješio svoj problem (vidi http://fiskalizacija.codeplex.com/discussions/432856)
Feb 27, 2013 at 11:36 AM
Pitao sam APIS i dobio nejasan odgovor:

Moje pitanje:
Greškom u softwareu (koja je u međuvremenu ispravljena) izdao sam dva različita računa pod istim fiskalnim brojem. Što da učinim u ovom slučaju?

APIS odgovor:
Odgovor na vaše pitanje je dan u dokumentu pitanja/odgovori (Fiskalizacija HGK – FAQ) koji je objavljen na stranicama Porezne uprave http://www.porezna-uprava.hr/fiskalizacija/fiskalizacija.asp
Pitanje/odgovor broj 27:
„Za svaki račun koji stigne u informacijski sustav PU biti će dodijeljen novi JIR, a u sustavu analize biti će izbačeni 'stare' verzije računa, te ostavljena zadnja verzija računa. Pod izbacivanjem 'stare' verzije računa se podrazumijeva račun sa svim podacima na računu potpuno istovjetnim prethodnom računu, a jedino različitim JIR-om“

Kako da pošaljem račun 'sa svim podacima na računu potpuno istovjetnim prethodnom računu', dali to podrazumjeva i isti broj računa, što je nemoguče pošto program generira broj. Ili možda u programu treba napraviti mogućnost slanja računa na taj način.
Feb 27, 2013 at 12:31 PM
Ako su to dva različita računa sa istim brojem odnosno imaju različit ZKI ili različite elemente računa kao PDV, PP, operater i slično prethodni račun sa istim brojem neće biti obrisan. Ovako je za predpostaviti da je Apis mislio u suprotnom bi se računi mogli mijenjati bez evidencije. JIR u ovom dijelu ne zanima PU jer ga oni dodjeljuju sami.
Moje mišljenje je da se u tom slučaju radi o narušenoj sljednosti računa, a pravilo za to je zatvaranje naplatnog uređaja i otvaranje novog čija sljednost opet ide od 1-n.
Feb 27, 2013 at 12:57 PM
Pa nismo valjda dotle došli, da moramo sve ispočetka. Iza tog duplog broja ima još 50 novih brojeva u nizu i što sada?
Feb 27, 2013 at 7:52 PM
Što ne bi bilo dovoljno poslati storno račun sa stavkama drugog računa?
I u tom slučaju u bazi ostaviti i taj drugi račun pod PP1/1.

Ili napraviti storno i jednog i drugog i napraviti novi ispravni ..