XML potpisati kako?

Feb 19, 2013 at 5:22 PM
Ima li netko primjer kako napravit xml i potpisati ga, imam dobar ZKI.
Probao sam kod sa stranica ali mi
XmlDocument doc = cis.PosaljiRacun(racun, "fiskal 1.pfx");
vrati NULL.
Može pomoć
Coordinator
Feb 19, 2013 at 5:33 PM
Feb 19, 2013 at 6:45 PM
Nije mi tvoj odgovor puno pomogao, tamo ima brdo metoda nije valjda da treba baš sve pozvati.
Možeš li biti malo precizniji, dakle dobio sam nakon teških muka ZKI u obliku kojem želim, e sada treba
napraviti XML file skojim parametrima, kako ga poslati itd. Ako si to napravi napiši malo više o tome
sama uputa na link mi nije od neke pomoći.

poz
Feb 20, 2013 at 8:54 AM
Da li ima na nekom link-u kako treb izgledati XML file koji se šalje, tj. šta sve treba u njega uključiti.
Coordinator
Feb 20, 2013 at 8:56 AM
Feb 20, 2013 at 9:05 AM
Da gledao sam taj dokument, da li treba biti isti kao i u dokumentu ili mi trebaju vrijednosti iste one koje su u ZKI-u
Feb 20, 2013 at 9:07 AM
<tns:IdPoruke>f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6</tns:IdPoruke>
IdPoruke, da li se on kreira za svaku poruku?
Odakle tajh string?
Coordinator
Feb 20, 2013 at 9:12 AM
@dinoni, Guid.NewGuid(); ti generira taj ID poruke. To radi automatski, kada šalješ preko raverus dll-a.
Da, generira se za svaku poruku, a kao odgovor od CIS-a, u headeru ti je taj isti UUID, kako bi klijentska strana mogla znati po kojem zahtjevu se vratio koji odgovor
(i kako bi neka novija verzija xml explorera znala kako spojiti odgovor sa zahtjevom)... zna onaj kome ide ovo :P :P :P
Feb 20, 2013 at 9:37 AM
Edited Feb 20, 2013 at 9:39 AM
Guid gg = new Guid();
string se = gg.ToString();

string "se" mi je vratio sve same nule, da li Guid prima neki ulazni parametar
Feb 20, 2013 at 9:45 AM
Dobio sam ga, da li mora biti kao u kodu Raverus-a .Upercase?

string IdPoruke = Guid.NewGuid().ToString(); OK