Promjena poslovnog prostora

Feb 17, 2013 at 5:09 PM
Imali li zakonske prepreke da se poslovanje jedan dio godine vodi preko jednog fiskalnog(logičkog) poslovnog prostora, u jednom trenutku ga se zatvori (prijavi zatvaranje poreznoj), te nakon toga na istoj fizičkoj lokaciji, na istom pc-u prijavi novi poslovni prostor i krene s brojačem od 1? Naravno uz dokumentiranje postupka u internom aktu.
Npr korisnik se u nekom trenutku u godini odluči promjeniti fiskalnu aplikaciju, i da se izbjegne prebacivanje brojača i imena poslovnih prostora u novu aplikaciju, jednostavno se zatvori PP u staroj aplikaciji i otvori novi PP u novoj i krene od 1?
Feb 17, 2013 at 7:02 PM
Mislim da nema nikakave zakonske preprke za to. Ali nema potrebe za zatvaranjem poslovnog prostora i otvaranjem novoga. Ako korisnik ima definiranu slijednost računa na razini naplatnog uređaja dovoljno je otvoriti novu oznaku naplatnog uređaja s koje računi počinju od 1. Sa stare oznake više ne izdaje račune u toj godini. Ako se dogodi i promjena proizvođača softvera prijavi se ponovo isti poslovni prostor samo s OIB-om novog proizvođača. I naravno, sve to se stavi u interni akt.
Feb 18, 2013 at 8:24 AM
Edited Feb 18, 2013 at 8:24 AM
Mislim da u zakonu nije definirano da se poslovni prostor mora i fizički, stvarno zatvoriti, ali nekako mi se čini da je to ipak malo rizično s obzirom da se radi samo o fiskalnom zatvaranju. Da ne bi inspekcija stvarala probleme. Osobno ne bih to radio.

Po meni podešavanje brojača u novoj aplikaciji ne bi trebao biti neki problem. Ili još jednostavnije kao što je rekao @idesh1984