Ispis ZKI-a

Feb 14, 2013 at 3:53 PM
Ispričavam se ako je već bilo pitano ili je pitanje previše banalno.

Kada obveznik fiskalizacije izdaje račun koji se plaća isključivo putem transkacijskog računa (žiro - žiro) da li treba ispisivati ZKI? Ovi klijenti imaju certifikat i izdaju u poslovanju i gotovinske račune.

Također, neki klijenti su obvezini fiskalizacije, ali posluju isključivo putem transkacijskog računa. Prema uputi porezne uprave nisu dužni nabaviti certifikat, samim time i ne mogu napraviti ZKI.

Ako sam dobro shvatio dio vezano uz sadržaj računa, u oba slučaja bi trebao biti ispisan ZKI.
Feb 14, 2013 at 10:19 PM
Ako je vrsta plaćanja transakcijski račun, ne treba pisati ZKI na računu.

Zakon o fiskalizaciji ...
III. SADRŽAJ RAČUNA
Članak 9.
(1) Za potrebe provedbe postupka fiskalizacije račun, osim podataka propisanih posebnim propisima, mora sadržavati ove podatke:
  1. vrijeme izdavanja računa (sat i minuta),
  2. oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju,
  3. oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo,
  4. Jedinstveni identifikator računa i
  5. zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije.
(2) Obveznici fiskalizacije iz članka 3. ovoga Zakona dužni su na računu iskazati sve podatke propisane stavkom 1. ovoga članka bez obzira na način na koji se obavlja > naplata računa.
__(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, obveznici fiskalizacije koji ostvareni promet naplaćuju sredstvom koje se ne smatra gotovinom prema članku 2. točki 5.
ovoga Zakona, nisu dužni iskazati podatke iz stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga članka.__
(4) Preslike izdanih računa obveznik fiskalizacije dužan je čuvati u skladu s odredbama Općeg poreznog zakona te posebnih propisa.
Feb 15, 2013 at 9:46 AM
Zahvaljujem! To je ono kada od šume ne vidiš stablo :-)