storno računi

Feb 11, 2013 at 1:54 PM
Edited Feb 11, 2013 at 1:54 PM
Pozdrav.

Kako točno izgledaju storno računi?
Šaljem li potpuno novi račun, samo s negativnim vrijednostima?

Recimo da 1. 2. 2013. prijavim račun od 100 kn.
Idući dan želim stornirati taj račun.

Kad stvaram XML za zahtjev, stavljam negativnu vrijednost iznosa, to mi je jasno.
No koji datum stavljam? 1. 2. ili 2. 2.?

I koji broj oznake računa?
Onaj koji mi je već zapisan u postojećem računu ili generiram novi?

Intuitivno bih rekao da generiram novi broj oznake računa te da stavljam trenutni datum (datum storniranja), no budući da u XML-u nemam kako poslati JIR, kako oni znaju koji se račun stornira?
Ili to nije bitno?
Feb 11, 2013 at 2:24 PM
irenic wrote:
Pozdrav.

Kako točno izgledaju storno računi?
Šaljem li potpuno novi račun, samo s negativnim vrijednostima?

Recimo da 1. 2. 2013. prijavim račun od 100 kn.
Idući dan želim stornirati taj račun.

Kad stvaram XML za zahtjev, stavljam negativnu vrijednost iznosa, to mi je jasno.
No koji datum stavljam? 1. 2. ili 2. 2.?

I koji broj oznake računa?
Onaj koji mi je već zapisan u postojećem računu ili generiram novi?

Intuitivno bih rekao da generiram novi broj oznake računa te da stavljam trenutni datum (datum storniranja), no budući da u XML-u nemam kako poslati JIR, kako oni znaju koji se račun stornira?
Ili to nije bitno?
Radis novi racun sa minusnim stavkama i sa datumom fiskalizacije, tj slanja u CIS.
Feb 11, 2013 at 9:43 PM
Edited Feb 11, 2013 at 9:44 PM
Ne zanima ih što se stornira ali gotovo sam siguran da sam negdje pročitao da se stornirani računi trebaju fizički sačuvati.
(i storno računa i stornirani račun).