Počele su igre sa nizovima računa

Feb 7, 2013 at 4:14 PM
Korisnik traži slijedeće: postaviti na istoj adresi 5 poslovnih jedinica, s tim da svaka poslovna jedinica ima jednu blagajnu (i shodno tome svoj niz brojeva računa)

Pitanja:
  • da li se smije na istoj adresi postaviti više poslovnih jedinica (napomena: radi se o malom obrtniku)
  • da li sve može biti na istom računalu?
Feb 7, 2013 at 4:33 PM
Smiješ odrediti internim aktom koliko želiš poslovnih prostora unutar jednog fizičkog prostora.
Kako ćeš to programski riješiti s jednim računalom - pa... malo ćeš se potruditi oko logike.
Feb 7, 2013 at 4:40 PM
Ok, recimo da se može to i programski riješiti, no ne bi li trebala svaka kasa - ako ništa drugo - imati svoju ladicu za novac?
Feb 7, 2013 at 4:42 PM
Ili jednu ladicu sa 5 pretinaca, svaki pretinac za jednu kasu ;)
Feb 7, 2013 at 4:54 PM
Ako ti je samo problem s nizom racuna, mozes kod prijave poslovnog prostora postavit da ti je numeriranje na razini naplatnog uređaja (blagajne), pa imat jedan poslovni prostor i više naplatnih uredjaja koji imaju svaki svoj niz racuna. Al opet ostaje problem s ladicama i pretincima :)
Feb 7, 2013 at 6:00 PM
Samo jedan savjet da se ne zeznete, koji možete i ne morate uzeti za ozbiljno. Ako stvarno postoji više poslovnih jedinica u jednom prostoru koje su zasebne cjeline poslovanja onda je to u redu. Ako postoji i mala sumnja da se to koristi zbog manipulacije s prometom ne preporučam takva rješenja.
Vjerujte da Inspektorat danas ima dovoljan broj educiranih ljudi i u slučaju nadzora takav korisnik će imati velikih problema a u kojem slučaju i vi ćete kao proizvođači programskog rješenja pasti na crnu listu PU. Teoretski bi mogla postojati jedna blagajna za 5 poslovnih jedinica jer broj naplatnih uređaja nije predodređen.
Problem će nastati kod korisnika u slučaju da ono što prodaje fizički sprema u isto skladište ili unutar prostora koji nije odvojen i međusobno izoliran.
A koliko je odvojen stvar je osobne procjene inspektora. Previše rizika za neznam šta.., uostalom pročitajte prekršajne odredbe Zakona o fiskalizaciji.
Žalbe ne pomažu puno, a sud je u principu strani inspektorata...
Feb 7, 2013 at 7:28 PM
U koliko je obrtnik mali, nekako mi ne ide da ima na istoj adresi 5 poslovnih prostora, to je vjerovatno neka posebna branša? Netko bi mogao tražiti da su odvojeni prostori i opet svejedno ostaje problem sa ladicama i pretincima.
Feb 7, 2013 at 8:03 PM
Da, dva su nivoa mog pitanja:

Prvo, da li je to pravno ispravno - jedna adresa sa više poslovnih jedinica? Radi se o malom obrtniku, koji kreće sa fiskalizacijom prvog travnja; da sam ja inspektor umro bih od smijeha da vidim prijavljenih 5 poslovnih jedinica u 40 kvadrata.

Drugo, da li sam ja kao proizvođač softvera dužan odraditi posao prema zahtjevu stranke ma koliko god se ne slagao sa tim zahtjevom? Tj. koliko sam odgovoran ukoliko inspektor iz gornjeg primjera nije humoristično raspoložen?
Feb 7, 2013 at 8:14 PM
Edited Feb 7, 2013 at 8:18 PM
Prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom, članak 2. stavak 6:

http://www.zakon.hr/z/548/Zakon-o-fiskalizaciji-u-prometu-gotovinom

Poslovni prostor je svaki zatvoreni ili otvoreni prostor, ali i svako pokretno mjesto (kombi i dostavna vozila) koje služi za obavljanje djelatnosti isporuke dobara te obavljanje usluga.
Za potrebe provedbe fiskalizacije zasebnim poslovnim prostorom može se smatrati dio ili više dijelova jednog poslovnog prostora u kojima se obavlja različita djelatnost.
Poslovnim prostorom smatra se i prostor koji obveznik fiskalizacije radi potrebe obavljanja djelatnosti koristi samo povremeno ili privremeno za potrebe održavanja sajmova, seminara ili provedbu sličnih djelatnosti. Za djelatnosti koje se obavljaju na terenu obveznik fiskalizacije samostalno određuje potrebu zasebnog vođenja pokretnog poslovnog prostora ovisno o prirodi posla.

Izdvojila sam kao quote, ne znam zašto ne mogu boldati :/
Feb 7, 2013 at 8:51 PM
Dobro sada imamo: mali obrtnik, mali prostor, 5 različitih djelatnosti, jedno računalo, jedna ladica za novac i jedan vlasnik za 5 djelatnosti. Meni to na prvi pogled ne drži vodu, vjerojatno su to neke posebne djelatnosti. Da li je to trgovina, gastro, proizvodnja, usluga ili nešto peto.
Feb 7, 2013 at 9:15 PM
@zlay
Korisnik izričito traži više poslovnih jedinica.

@Amalthea
Djelatnost je jedna, uz puno pjesničke slobode možda se može nategnuti na dvije.

Mislim da je tu bitan faktor pogrešnog shvaćanja Zakona o fiskalizaciji. No, korisnik je uvijek u pravu, zar ne? Imam opciju napraviti što se traži, ili ne napraviti i izgubiti korisnika. Da li je potpisani interni akt dovoljan za skidanje odgovornosti sa nas programera?
Feb 10, 2013 at 8:19 PM
Pa rekla bih da jest.
Ti kao programer ne određuješ poslovnu politiku korisnika. Ako on odredi 5 poslovnih prostora u svojim internim aktima, to je njegova stvar. I on je odgovoran za taj dio.
Tvoja je stvar da omogućiš pravilnu implementaciju fiskalizacije prema poslovnoj politici korisnika.