Obrtnici i adresa sjedišta i poslovne jedinice ?!?

Feb 7, 2013 at 1:24 PM
Jedno jednostavno pitanje, kao i uvijek :)


Ugosititelj obrtnik, ima adresu sjedišta u obrtnom registru istu kao i adresu poslovne jedinice, adresa stanovanja vlasnika je druga.

Da li na račun staviti dvije iste adrese, pošto je sjedište i poslovna jedinica jedno te isto (po obrtnom registru)? Da li mora pisati adresa vlasnika obrta na računu?


Poreznjaci i inspekroti govore svako svoje. Jedni kažu da gledaju opće porezni zakon, neki zakon o pdv-i, ima naravno i zakon poreza na dohodak. Odnosno, obrtnicima mora pisati adresa stanovanja kao adresa sjedišta.


Kako vi riješavate ovo pitanje?
Feb 7, 2013 at 3:10 PM
Koliko je meni poznato pišemo adresu sjedišta u koliko se ona razlikuje od adrese poslovnog prostora.. privatna adresa stanovanja ne bi trebala biti bitna u koliko nije sjedište obrta.
Feb 7, 2013 at 4:58 PM
Slažem se s abranko... obavezno se piše sjedište firme/obrta, a ako je adresa poslovne jedinice različita od sjedišta onda i adresa poslovne jedinice. Adresa vlasnika obrta nema veze.
Feb 8, 2013 at 9:38 AM
Od naših obrtnika traže da adresa sjedišta mora biti privatna adresa, jer porezna uprava tako vodi obrtnike. E sad šta im je zakonska osnova, tko zna.