Demo postavki za web aplikaciju - molim review :)

Feb 4, 2013 at 5:50 PM
Edited Feb 7, 2013 at 7:29 PM
Ignorirajte temu, post izmjenjen jer ne mogu postati link, na žalost!